Η πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του πνεύμονα είναι σήμερα περισσότερο από αναγκαία για όλους και κυρίως για τους καπνιστές. Στοχεύοντας σε αυτήν ακριβώς την ανάγκη το Πρότυπο Κέντρο Κλινικών Μελετών, η Πνευμονολογική Κλινική «Πνοή» με το Τμήμα Επεμβατικής Πνευμονολογίας και το Τμήμα Ιατρικής Απεικόνισης του Metropolitan Hospital, παρουσιάζουν για πρώτη φορά στη χώρα μας το οργανωμένο Πρόγραμμα Προληπτικού Ελέγχου «Πνευμόνων Υγεία».

Τα τελευταία χρόνια το μοναδικό, αποδεδειγμένα χρήσιμο εργαλείο για πρώιμη διάγνωση του καρκίνου του πνεύμονα είναι η χρήση αξονικής τομογραφίας θώρακα με χαμηλή δόση ακτινοβολίας και χωρίς σκιαγραφικό (low-dose CT, LDCT), δηλαδή τομογραφία με περίπου το 1/3 της ακτινοβολίας μιας κλασικής αξονικής θώρακα. Η τομογραφία αυτή έχει αποδειχθεί εξαιρετικά χρήσιμη ως διαγνωστικό μέσο πραγματοποιούμενη ετησίως σε άτομα υψηλού κινδύνου: ενήλικες άντρες και γυναίκες 50-80 ετών, βαρείς καπνιστές, που καπνίζουν τώρα ή διέκοψαν μέσα στα τελευταία 15 χρόνια, και με ένα ιστορικό καπνίσματος τουλάχιστον 30 «πακέτα-έτη» (pack-years).

Ο δείκτης «πακέτα-έτη» υπολογίζεται με τον αριθμό των πακέτων τσιγάρων που καπνίζει ημερησίως ένας καπνιστής πολλαπλασιαζόμενο επί τον αριθμό των ετών που καπνίζει (π.χ. ένα πακέτο τσιγάρα την ημέρα για 30 έτη ή 2 πακέτα για 15 έτη= 30 «πακέτα-έτη»). Σε προληπτικό έλεγχο μπορεί να υποβληθούν ανεξάρτητα από το ιστορικό καπνίσματος και άτομα με βεβαρημένο οικογενειακό ιστορικό καρκίνου πνεύμονα.

Ο προσυμπτωματικός έλεγχος με αξονική τομογραφία χαμηλής δόσης ακτινοβολίας είναι πλέον εγκεκριμένος για ομάδες υψηλού κινδύνου στις ΗΠΑ και ήδη και σε κάποιες χώρες της Ευρώπης. Στη χώρα μας η συζήτηση αυτή δεν έχει καν αρχίσει, παρότι κατέχουμε τα θλιβερά πρωτεία σε αριθμό καπνιστών κάτω των 45 ετών στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Επιπλέον, στο πλαίσιο της κοινωνικής προσφοράς μέσω της στρατηγικής συνεργασίας του Ομίλου HHG και του Metropolitan Hospital με τον πρώτο μη κερδοσκοπικό φορέα για τον καρκίνο του πνεύμονα στη χώρα μας, τον φορέα «FairLife-Φροντίδα και Πρόληψη για τον καρκίνο του πνεύμονα» στη μνήμη του Simon Bell, το Πρόγραμμα Προληπτικού Ελέγχου «Πνευμόνων Υγεία» θα προσφέρεται δωρεάν σε άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς, ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, μέσω του FairLife L.C.C.