Κατά το πρότυπο GRI-Standards

 

Τον 2ο  Ετήσιο Απολογισμό της, για το έτος 2019, δημοσίευσε η BAUSCH Health Ελλάδας, δημοσίευσε παραμένοντας η πρώτη θυγατρική της ΒAUSCH Health Companies Inc., η οποία προβαίνει σε ανάλογη πρωτοβουλία.

Ο Ετήσιος Απολογισμός 2019 της BAUSCH Health Ελλάδας είναι διαθέσιμος στην εταιρική ιστοσελίδα www.bauschhealth.gr

 

Kατά τη σύνταξη του απολογισμού, η εταιρεία έχει λάβει υπόψη το πρότυπο GRI-Standards, εφαρμόζοντας συγκεκριμένους δείκτες αυτού, ακολουθεί το διεθνές πρότυπο ISO 26000 και συνδέει τις δραστηριότητές της με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε., συμβάλλοντας έτσι στην επίτευξή τους. Μέσω του απολογισμού, η εταιρεία ανταποκρίνεται στις νομοθετικές απαιτήσεις για δημοσίευση μη χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και επιτυγχάνει την ενημέρωση των ενδιαφερόμενων μερών της, σχετικά με τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες της, παρέχοντας αξιόπιστη αποτύπωση της εταιρικής προσέγγισης στα πέντε πεδία δέσμευσης, χρηστή εταιρική διακυβέρνηση, σεβασμό στο περιβάλλον, εξέλιξη της Υγείας και της φροντίδας των ασθενών, κοινωνική ευημερία και υποστήριξη της ανάπτυξης και της ευημερίας των εργαζομένων.

 

Σημειώνεται ότι το 2020, η BAUSCH Health Ελλάδας αναδείχθηκε μια από τις κορυφαίες εργοδότριες εταιρείες, με το καλύτερο εργασιακό περιβάλλον στην Ελλάδα, καταλαμβάνοντας την 2η θέση, στην κατηγορία 50 – 250 εργαζομένων, στην έρευνα Best Workplaces 2020.