Για προβλήματα που ανακύπτουν από την εφαρμογή του υπ’ αριθμ. Πρωτ. 8389/10.12.2020 εγγράφου που απεστάλη από το γραφείο του Γεν. Γραμματέα Δημόσιας Υγείας σε όλα τα Εργαστήρια της χώρας που διενεργούν tests για τον ιό SARS-COV-2, κάνει λόγο ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ιατρικών Διαγνωστικών Κέντρων.

Όπως αναφέρεται , με το εν λόγω έγγραφο με θέμα «Λειτουργία του Εθνικού Μητρώου Ασθενών COVID-19» απαιτείται από τα Εργαστήρια η άμεση αποστολή προς την ΗΔΙΚΑ Α.Ε. στοιχείων για τις εξετάσεις που αυτά έχουν διενεργήσει από την έναρξη της πανδημίας έως τις 10.12.2020. Το Γραφείο του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Υγείας επιθυμεί την εκ νέου αποστολή προσωπικών δεδομένων εξεταζόμενων από τα Διαγνωστικά Εργαστήρια στην ΗΔΙΚΑ ΑΕ, με σκοπό την εξακρίβωση της ακρίβειας των δεδομένων που ήδη διαθέτει.

Η αποστολή αυτή ωστόσο αντιβαίνει στην αρχή της ελαχιστοποίησης των δεδομένων που προβλέπεται από τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων (ΕΕ) 679/2016 – ΓΚΠΔ (“GDPR”) , καθώς τα δεδομένα που ζητούνται βρίσκονται ήδη καταχωρημένα στα συστήματά της ΗΔΙΚΑ ΑΕ, αφού το κάθε Διαγνωστικό Εργαστήριο τα καταχωρεί εκεί συστηματικά και σε καθημερινή βάση. Η συγκέντρωση και η μαζική αποστολή λιστών με στοιχεία εξεταζόμενων για τους οποίους διενεργήθηκαν εξετάσεις για την ανίχνευση του ιού SARS-CoV-2 αποτελεί επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, η οποία κρίνεται υπερβολική και εκτός του εθνικού κι ευρωπαϊκού πλαισίου για την προστασία της ιδιωτικότητας, αφού παραβιάζονται θεμελιώδεις αρχές προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται και τα κράτη είναι υποχρεωμένα να τηρούν.

Επιπλέον, η συγκέντρωση και η διαβίβαση των δεδομένων αυτών από τα Διαγνωστικά Εργαστήρια, θα προσθέσει επιπλέον φόρτο εργασίας στην ήδη βεβαρημένη καθημερινότητα των τελευταίων, τα οποία λόγω της ανεξέλεγκτης διασποράς του ιού λειτουργούν με σαφέστατα ταχύτερους ρυθμούς, υποχρεώνοντάς τα σε επιπρόσθετη εργασία και σπατάλη πολύτιμου χρόνου, τον οποίο αφιερώνουν με αυταπάρνηση στην καθημερινή παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας υγείας.

Τέλος, προκύπτουν λειτουργικά προβλήματα στη χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της ΗΔΙΚΑ του Εθνικού Μητρώου Ασθενών με COVID-19, τα οποία επίσης καθιστούν αδύνατη την εν λόγω εκ νέου καταγραφή.

Τα Διαγνωστικά Εργαστήρια της Χώρας δεν δύνανται να αποστείλουν τις σχετικές λίστες στην ΗΔΙΚΑ ΑΕ, καθώς τηρούν στο σύνολό τους την υποχρέωση για τη συμπλήρωση του Εθνικού Μητρώου Ασθενών COVID-19, ενώ παράλληλα επιθυμούν να συμμορφώνονται καθ’ όλα με τις απαιτήσεις του εθνικού κι ευρωπαϊκού πλαισίου για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των εξεταζόμενών τους.