Μια πρόσφατη εξέλιξη στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζοντας Ευρώπη» για την Έρευνα και Καινοτομία, η οποία ενδιαφέρει και τη χώρα μας, παρουσίασε ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Χρίστος Δήμας, μιλώντας στο 1ο  R&D and Innovation in Healthcare Conference, που διοργανώθηκε χθες από το Health Daily και τη BOUSSIAS.  Ειδικότερα, όπως ανέφερε ο κ. Δήμας, είχε μόλις χθες τηλεδιάσκεψη με τους ομολόγους του στην Ε.Ε., με θέμα το εν λόγω πρόγραμμα, ύψους 95,5 δισ. ευρώ, το οποίο καλύπτει τη χρονική περίοδο 2021-2027 και προβλέπει συνέργειες μεταξύ του ΕΣΠΑ και του Ταμείου Ανάκαμψης (πρόγραμμα «Next Generation Eu»). Ο ελληνικός σχεδιασμός προβλέπει παρεμβάσεις για δράσεις επιχειρηματικής καινοτομίας που έχουν λάβει «Σφραγίδα Αριστείας» («Seal of Excellence») από το πρόγραμμα «Ορίζοντας Ευρώπη» για την υποστήριξη της Βασικής αλλά και της Εφαρμοσμένης Έρευνας σε στοχευμένους τομείς. Επιπλέον, η χρηματοδότηση αυτή αποβλέπει στην ανάπτυξη ερευνητικών υποδομών, την ενίσχυση για δαπάνες Ε&Α σε επιχειρήσεις με χαμηλή κερδοφορία ή ζημιογόνες χρήσεις, καθώς και τη χρηματοδότηση σποράς (seed funding) για την επικύρωση της καινοτόμου επιχειρηματικής ιδέας (Proof of Concept). Στο πλαίσιο των παραπάνω δράσεων σχεδιάζεται μια σειρά από ουσιαστικές παρεμβάσεις για το οικοσύστημα καινοτομίας στην Ελλάδα.

Αναφερόμενος στις παρεμβάσεις που έχουν γίνει για τις επιχειρήσεις που επενδύουν σε Ε&Α, ο κ. Δήμας ανέφερε τις εξής: 200% αύξηση του ποσοστού υπερέκπτωσης δαπανών για τις επιχειρήσεις που επενδύουν σε Ε&Α, προώθηση μιας σειράς έργων που συνδέουν την Έρευνα με την Καινοτομία στους οκτώ τομείς της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3). Επίσης, παρεμβάσεις για σύνδεση των Φορέων Έντασης Γνώσης και Καινοτομίας (Ερευνητικά Κέντρα & ΑΕΙ) με τις επιχειρήσεις, μέσω των Συνεργατικών Σχηματισμών Καινοτομίας. Τέλος ανέφερε τη «Σύσταση Κέντρων Ικανοτήτων». Πρόκειται για ένα νέο θεσμό στη χώρα που καλύπτει πραγματικές ερευνητικές ανάγκες των παραγωγικών φορέων σε κρίσιμους τομείς της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης.