Η πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος CORONIS Research Πρόεδρος HACRO  Ε. Κοράκη, μιλώντας στο συνέδριο R&D έκανε λόγο για την  «Ώθηση για μετασχηματισμό κλινικής έρευνας» στην εποχή της πανδημίας. Μίλησε για «πύλες ζωτικής σημασίας», για να αξιολογήσουν οι ειδικοί την πρόοδο της θεραπείας κάθε ασθενή. Οι «πύλες ασθενών», όπως ανέφερε η κ. Κοράκη, χρησιμεύουν περισσότερο ως κανάλι αναφοράς, αφού οι εφαρμογές δίνουν στους ασθενείς τα απαραίτητα εργαλεία για τον έλεγχο της υγείας τους καθημερινά, βοηθούν στην καταγραφή δεδομένων υγείας στον τρόπο λήψης φαρμάκων με δυνατότητα προσαρμογής ανάλογα τη κατάσταση του ασθενούς, υποβοηθούν την απομακρυσμένη συνεργασία γιατρού-ασθενούς, διατηρούν πολύτιμες πληροφορίες κ.λπ. βοηθούν στον προγραμματισμό των ραντεβού, δίνουν πρόσβαση στα αποτελέσματα εργαστηρίων κ.ά. Το σύνολο των παραπάνω λειτουργιών βοηθά έναν ασθενή να είναι πιο υγιής και ταυτόχρονα να συμβάλλει ενεργά στη δική του ευημερία.