Οι βιοτεχνολογικές εταιρείες μέσα από το έργο τους μεταμορφώσουν μια σειρά καινοτομιών, όπως γονιδιακές θεραπείες, θεραπείες βλαστοκυττάρων κ.λπ. σε ισχυρά νέα θεραπευτικά εργαλεία, δημιουργώντας έτσι μια ισχυρή βάση για ανάπτυξη και καινοτομία, τόνισε η Ιωάννη Κούκλη, Ph.D., President, Hellenic Biocluster (HBio), μιλώντας στο πρόσφατο συνέδριο R&D and Innovation in Healthcare, που διοργανώθηκε διαδικτυακά από το Health Daily και τη BOUSSIAS.

«Στοιχεία επιτυχίας είναι η ισχυρή ερευνητική κοινότητα, η εμπειρογνωμοσύνη της βιομηχανίας για την υποστήριξη της βασικής επιστήμης και της καινοτομίας, η αφθονία σε ανθρώπινο δυναμικό με υψηλού επιπέδου επιστημονική εξειδίκευση και η ύπαρξη πολλών ΜΜΕ και νεοσύστατων επιχειρήσεων, που έχουν την ευκαιρία να διαδραματίσουν έναν ακόμη ισχυρότερο ρόλο στην ανάπτυξη μιας σημαντικής και δυναμικής βιομηχανίας», ανέφερε χαρακτηριστικά η κ. Κούκλη.

Πρόσθεσε ότι οι κύριες προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν για να προσελκύσουν οι παραπάνω εταιρείες επενδύσεις Ε & Α είναι: 1. Κατακερματισμένη και μικρής κλίμακας χρηματοδότηση. 2. Περιορισμένες επιχειρηματικές δεξιότητες στον ακαδημαϊκό χώρο. 3. Μικρός αριθμός φαρμακευτικών και/ή βιοτεχνολογικών εταιρειών με μεγάλης κλίμακας Ε&Α. 4. Έλλειψη υποδομής στην κοινή χρήση και στη αξιοποίηση δεδομένων.