Η Ελλάδα αποτελεί μια ελκυστική χώρα για τη δημιουργία ενός Ψηφιακού Κέντρου, επεσήμανε ο Nico Gariboldi, Sr Director, Site Lead – Global Digital and Technology HUB, Pfizer, μιλώντας στο συνέδριο για την Έρευνα, Ανάπτυξη και Καινοτομία. Πρώτα από όλα, τόνισε, η χώρα έχει σταθερό πολιτικό περιβάλλον με πρόσφατα εκλεγμένη κυβέρνηση με ισχυρή εντολή και ακόμη ευρύτερη αποδοχή μετά την επιτυχή διαχείριση της κρίσης για την υγεία του COVID-19. Επίσης το ελληνικό κράτος δίνει ιδιαίτερη έμφαση στις ξένες επενδύσεις ενώ, η ψηφιακή εθνική στρατηγική καινοτομίας που έχει εστιάζεται στην έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη και την καινοτομία. Στη Θεσσαλονίκη υπεγράφη επιστημονική και τεχνολογική συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και της Ελλάδας, όπως είπε ο κ. Gariboldi και συμπλήρωσε ότι η χώρα έχει ένα ταχέως αναπτυσσόμενο ψηφιακό οικοσύστημα και ένα νέο και αναδυόμενο ελληνικό οικοσύστημα εκκίνησης. Για τους παραπάνω λόγους, τόνισε, η Ελλάδα έχει γίνει το κέντρο πολλών νέων επενδυτικών πρωτοβουλιών από μερικές από τις μεγαλύτερες πολυεθνικές εταιρείες τεχνολογίας.

Μέσω του νέου project δίνεται η ευκαιρία στην πιο άμεση και γρήγορη προσέγγιση των ασθενών για επιτάχυνση της διάγνωσης και της θεραπείας της νόσου τους, ενώ δίνεται η δυνατότητα να προσδιορίζονται οι ασθενείς με υψηλό δυναμικό. Στους γιατρούς δίνεται η δυνατότητα να ξεκινήσουν πιο στοχευμένες θεραπείες, που προσφέρουν καλύτερα αποτελέσματα. Έτσι μειώνεται το ρίσκο και αυξάνεται η παραγωγικότητα, υπάρχει ακριβέστερη πρόβλεψη επιτυχίας του εγχειρήματος και καλύτερη και ταχύτερη πρόβλεψη σε πρώιμο στάδιο.

Ένα ψηφιακό κέντρο δίνει τη δυνατότητα για επιτάχυνση της ανακάλυψης φαρμάκων μέσω αποτελεσματικότερης και ακριβέστερης αναγνώρισης πιθανών νέων σχέσεων φαρμάκων-ασθενειών, για ταχύτερη δημιουργία κλινικών μελετών.