Το πλέον επιτυχημένο παράδειγμα κινήτρων προς τις επιχειρήσεις για επενδύσεις στην έρευνα είναι η διασύνδεση του clawback με ΣΔΙΤ, τόνισε ο Θεόδωρος Τρύφων, πρόεδρος της ΠΕΦ και αντιπρόεδρος της ELPEN, μιλώντας στο συνέδριο R&D. Για παράδειγμα, το clawback που επιστράφηκε το 2020 επενδύθηκε και απέφερε σημαντικά οφέλη για τη χώρα. Ανέφερε ότι ο τομέας της φαρμακοβιομηχανίας για λόγους επιβίωσης επενδύει συνέχεια σε δομές, σε τεχνολογίες και προσωπικό. Εν μέσω πανδημίας παρατηρήθηκε ότι ενώ, υπάρχουν 500 εργοστάσια στην Ευρώπη που κάνουν γενόσημα και 28 στην Ελλάδα, επειδή στη χώρα μας υπήρξε οργάνωση και επάρκεια υλικών, καλύφθηκε η διεθνής αγορά χωρίς ελλείψεις, ενώ καλύφθηκαν και 3 εκατ. ασφαλισμένοι. Όπως ανέφερε, την επόμενη τριετία η ελληνική φαρμακοβιομηχανία προγραμματίζει την υλοποίηση σημαντικών επενδύσεων ύψους τουλάχιστον 600 εκατ. ευρώ, σε νέες υποδομές, σε εξοπλισμό και σε συστήματα ολικής διαχείρισης της ποιότητας. Σύμφωνα και με τα ευρήματα πρόσφατης μελέτη του ΙΟΒΕ, η επίδραση των επενδύσεων στο ΑΕΠ κυμαίνεται από 86% έως 129% του επενδυόμενου ποσού, τα δημόσια έσοδα αυξάνονται αντίστοιχα από 22,5% έως 30%, ενώ η απασχόληση ενισχύεται με εξειδικευμένες και καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας.