Για την ακαδημαϊκή συνεισφορά στα εγκεκριμένα από τον FDA φάρμακα αναφέρθηκε ο Aχιλλέας Γραβάνης, Kαθηγητής Φαρμακολογία στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης, Ερευνητής  IMBB-FORTH Affiliated Research Professor, Center of Drug Discovery, Northeastern University, μιλώντας στο 1ο συνέδριο για την Έρευνα, Ανάπτυξη και Καινοτομία στην Υγεία, που διοργάνωσε το Health Daily και η BOUSSIAS. Όπως ανέφερε ο κ. Γραβάνης, σε μια μελέτη του 2010, μεταξύ 1998-2007 σε 252 νέα φάρμακα εγκεκριμένα από τον FDA, το 58% προήλθε μόνο από τη φαρμακοβιομηχανία, ενώ το 24% προήλθε από ένα πανεπιστήμιο με το υπόλοιπο να προέρχεται από τον τομέα της βιοτεχνολογίας. Σε μια μελέτη του 2011, από 357 φάρμακα εγκεκριμένα από τον FDA, το 48% προήλθε από ακαδημαϊκή έρευνα αποδεικνύοντας ότι συνδέονταν με ένα δίπλωμα ευρεσιτεχνίας που ανέφερε προηγούμενη τέχνη που δημιουργήθηκε στο δημόσιο τομέα. Σε μια μελέτη του 2015, το 55% των 1453 εγκεκριμένων από τον FDA NME αναφέρθηκαν για πρώτη φορά από τον ακαδημαϊκό χώρο. Σε μια μελέτη του 2018, από 210 NME FDA που εγκρίθηκαν μεταξύ 2010 και 2016 έδειξαν ότι η χρηματοδότηση του NIH συνέβαλε σε κάθε έναν, αλλά πρέπει να σημειωθεί ότι η χρηματοδότηση επικεντρώθηκε κυρίως στους στόχους των ναρκωτικών και όχι στους ίδιους τους NME.

Πολλές από τις πρόσφατες αποδιοργανωτικές τεχνολογίες και πλατφόρμες προέρχονται από ακαδημαϊκούς, επεσήμανε, όπως εξανθρωπισμός αντισωμάτων και εμφάνιση φάγου, ανοσοθεραπεία CTLA-4 και PD-1 και ανοσοθεραπεία CAR-T ή θεραπεία με siRNA.

Ενώ, τόνισε ότι η συνολική παγκόσμια δαπάνη Ε & Α για φαρμακευτικές και βιοτεχνολογικές εταιρείες αυξήθηκε από 108 δισεκατομμύρια USD (2006) σε 141 δισεκατομμύρια USD το 2015 με το 40-50% αυτού του ποσού, δηλαδή 65-70 δισεκατομμύρια να έχουν επενδυθεί σε εξωτερική ανάθεση έργου.