Την ανάγκη για παροχή ισότιμης φαρμακευτικής περίθαλψης υψηλής ποιότητας σε όλους τους πολίτες, αναγνώρισαν από κοινού, κατά την πρόσφατη διαδικτυακή τους συνάντηση, η Ένωση Ασθενών Ελλάδας και το Phrma Innovation Forum (PIF). Παράλληλα, οι δύο πλευρές επιβεβαίωσαν την προσήλωση τους στο κοινό όραμα για ένα αποτελεσματικό και βιώσιμο περιβάλλον φαρμακευτικής πολιτικής που στο επίκεντρο του τοποθετεί τις ανάγκες των ασθενών.

Ιδιαίτερη μνεία έγινε στη συμμετοχή των ασθενών στις διαδικασίες αξιολόγησης τεχνολογιών υγείας όπου αναδείχθηκε η ανάγκη για την κατάθεση μαρτυρίας ασθενών σχετικά με τα σχετιζόμενα νοσήματα που αφορούν τις θεραπείες υπό αξιολόγηση. Στόχος είναι η λήψη αποφάσεων που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των ασθενών. Επίσης, η Ένωση Ασθενών αναγνώρισε την αξία προσέλκυσης περισσότερων κλινικών μελετών αλλά και την ανάγκη βιώσιμης χρηματοδότησης της φαρμακευτικής περίθαλψης.

Στο πλαίσιο της συνάντησης, ο ΓΓ του ΔΣ του PIF , Σάββας Χαραλαμπίδης τόνισε: «Η κοινή στόχευση μας επιτρέπει να αναλάβουμε και να υλοποιήσουμε μαζί πρωτοβουλίες που θα θέτουν ως ύψιστη προτεραιότητα την σταθερή πρόσβαση των ασθενών στις βέλτιστες θεραπείες και τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας ζωής τους».

Από την πλευρά της, η πρόεδρος της Ένωσης Ασθενών Κατερίνα Κουτσογιάννη, τόνισε την ανάγκη διαλόγου και ανταλλαγής απόψεων καθώς και τη θέσπιση ενός κοινού πλάνου για την εξασφάλιση της σταθερής πρόσβασης των ασθενών στις βέλτιστες θεραπείες.