Το Κέντρο Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας του ΥΓΕΙΑ, που συμπλήρωσε 25 χρόνια επιτυχημένης λειτουργίας, προχώρησε σε ριζική ανακαίνιση αλλά και στην απόκτηση δυο νέων υπερσύγχρονων γραμμικών επιταχυντών, με στόχο τη σφαιρική και εξατομικευμένη αντιμετώπιση των ασθενών που υποβάλλονται σε ακτινοθεραπεία. Όλοι οι χώροι σχεδιάστηκαν με απόλυτη εργονομία και λειτουργικότητα και επιμελήθηκαν με περισσή φροντίδα και σεβασμό στις ανάγκες του ασθενή και των συνοδών του. Προσεγμένοι στην κάθε τους λεπτομέρεια οι νέοι χώροι λειτουργούν υποστηρικτικά σε κάθε στάδιο της θεραπευτικής διαδικασίας αποπνέοντας συναισθήματα ασφάλειας, ηρεμίας αλλά και αισιοδοξίας. Ως το πλέον σύγχρονο και καλύτερα εξοπλισμένο Κέντρο Ακτινοθεραπείας στην Ελλάδα και ένα από τα καλύτερα στην Ευρώπη, δεν θα μπορούσε να μην υιοθετεί κάθε νέα τεχνολογία προς όφελος του ασθενή.

Στο πλαίσιο αυτό οι γραμμικοί επιταχυντές Halcyon και EDGE, της εταιρείας Varian, αποτελούν τα νεότερα αποκτήματα και τα πιο εξελιγμένα τεχνολογικά συστήματα ακτινοθεραπείας, που  προάγουν την εφαρμογή τόσο των σύγχρονων τεχνικών  ακτινοθεραπείας όσο και της Στερεοτακτικής Ακτινοθεραπείας προσφέροντας ευελιξία, ταχύτητα, ακρίβεια και αποτελεσματικότητα στη θεραπευτική προσέγγιση, διευρύνοντας τον ορίζοντα στην αντιμετώπιση του καρκίνου. Το Κέντρο Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας του ΥΓΕΙΑ, διαθέτει επιπλέον δυο τελευταίας γενιάς Γραμμικούς Επιταχυντές (Versa HD & Synergy AgilityTM της εταιρίας Elekta) υπερσύγχρονη μονάδα Βραχυθεραπείας Flexitron υψηλού ρυθμού δόσης και το μοναδικό στην Ελλάδα μηχάνημα ακτινοχειρουργικής εγκεφάλου Gamma Knife.