Πρόσφατα στοιχεία δείχνουν ότι η δαρολουταμίδη συνεχίζει να επιδεικνύει σημαντικό όφελος συνολικής επιβίωσης σε συνδυασμό με ένα ευνοϊκό προφίλ ασφάλειας, ανεξάρτητα από την διασταυρούμενη μετάβαση από το εικονικό φάρμακο, σε άνδρες με μη μεταστατικό ευνουχοάντοχο καρκίνο του προστάτη που διατρέχουν υψηλό κίνδυνο για την ανάπτυξη μεταστατικής νόσου. Οι τελευταίες αναλύσεις από την μελέτη Φάσης III ARAMIS δείχνουν επίσης ότι η παρατεταμένη θεραπεία με δαρολουταμίδη εξακολουθεί να είναι καλά ανεκτή. Τα πλήρη αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στο Ογκολογικό Συμπόσιο 2021 της Αμερικανικής Εταιρείας Κλινικής Ογκολογίας (ASCO GU), που θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά από τις 11 έως τις 13 Φεβρουαρίου 2021.

«Ακόμη και σήμερα, υπάρχουν ποικίλες ακάλυπτες ανάγκες στη διαχείριση του μη μεταστατικού ευνουχοάντοχου καρκίνου του προστάτη, ιδίως όσον αφορά την αποτελεσματική διαχείριση της νόσου, με ταυτόχρονη μείωση της επιβάρυνσης από τις ανεπιθύμητες ενέργειες», δήλωσε ο Karim Fizazi, MD, Ph.D., Καθηγητής Ιατρικής στο Institut Gustave Roussy, στην Villejuif της Γαλλίας. «Τα αποτελέσματα από αυτές τις πρόσθετες αναλύσεις είναι ενθαρρυντικά καθώς δείχνουν ότι η θεραπεία με δαρολουταμίδη βελτιώνει την επιβίωση και έχει ένα συνεχές ευνοϊκό προφίλ ασφάλειας για μια παρατεταμένη περίοδο παρακολούθησης, επιτρέποντας στους άνδρες με αυτό το είδος καρκίνου του προστάτη να παραμείνουν δραστήριοι, ακόμη και με μεγαλύτερη διάρκεια θεραπείας». Περίληψη της δημοσίευσης επισημαίνει την οπτική από την σκοπιά των ασθενών μέσα από τα κλινικά δεδομένα της μελέτης ARAMIS, δίνοντας ώθηση στην ασθενοκεντρική εκπαίδευση στην έρευνα του μη μεταστατικού ευνουχοάντοχου  καρκίνου του προστάτη.