Η δημιουργία πρότυπων Ελληνικών Δημόσιων Νοσοκομείων στους τομείς της πρόληψης και του ελέγχου των νοσοκομειακών λοιμώξεων (ΝΛ) και της Μικροβιακής Αντοχής (ΜΑ) δρομολογείται μέσω του πενταετούς Εθνικού Προγράμματος για την πρόληψη και τον έλεγχο των νοσοκομειακών λοιμώξεων και της αντοχής στα αντιβιοτικά, που υλοποιείται με αποκλειστική δωρεά από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, ύψους 5 εκατ ευρώ, στο πλαίσιο της «Πρωτοβουλίας για την ενίσχυση και αναβάθμιση της Υγείας στην Ελλάδα». Το Πρόγραμμα εισέρχεται πλέον στη φάση της πλήρους ανάπτυξής του μετά την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας (MoU) μεταξύ του Οργανισμού Διασφάλισης της Ποιότητας στην Υγεία (ΟΔΙΠΥ) και του Κέντρου Κλινικής Επιδημιολογίας & Έκβασης Νοσημάτων – CLEO (cleoresearch.org), που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 21 Ιανουαρίου 2021. «Το Μνημόνιο Συνεργασίας ενώνει για πρώτη φορά τις δυνάμεις όλων των εμπλεκόμενων – πολιτικής ηγεσίας, δημόσιων οργανισμών, επιστημονικής και ακαδημαϊκής κοινότητας και επαγγελματιών υγείας– σε μία ισχυρή συμμαχία για την καταπολέμηση των νοσοκομειακών λοιμώξεων και της μικροβιακής αντοχής, που παραμένουν σοβαρότατες απειλές για το ελληνικό σύστημα υγείας, ακόμα και εν μέσω της πρωτοφανούς κατάστασης της πανδημίας, που όλοι βιώνουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Επιστημονικός Διευθυντής του CLEO, Καθηγητής Θεοκλής Ζαούτης.

Σε πρώτη φάση, και μετά την έκδοση σχετικής Υπουργικής Απόφασης από τον αναπληρωτή υπουργό Υγείας Βασίλη Κοντοζαμάνη που αναμένεται τις επόμενες ημέρες, θα ενταχθούν στο Πρόγραμμα τα εξής νοσοκομεία:

ΓΝ Παίδων Αθηνών «Παναγιώτη και Αγλαΐας Κυριακού», ΓΝ Παίδων «Η Αγία Σοφία», ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισμός»,

Αντικαρκινικό – Ογκολογικό Νοσοκομείο Αθηνών «Άγιος Σάββας», ΠΓΝ «Αττικόν», ΓΝ Παπαγεωργίου Θεσσαλονίκης,

ΠΓΝ Αλεξανδρούπολης, ΠΓΝ Λάρισας, ΠΓΝ Πατρών (Ρίου),

ΠΓΝ Ηρακλείου ΠΑΓΝΗ.

Ειδικότερα, μεταξύ των στόχων του Προγράμματος είναι:

Η ενίσχυση των Επιτροπών Λοιμώξεων στα παραπάνω νοσοκομεία με πρόσθετο νοσηλευτικό προσωπικό, ειδικά εκπαιδευμένο στον έλεγχο των λοιμώξεων, με στόχο να υπάρχει τελικά αναλογία ενός (1) νοσηλευτή λοιμώξεων ανά 250 κλίνες, σύμφωνα με τις διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες.

Η ανάπτυξη Εθνικού Συστήματος παρακολούθησης λοιμώξεων που σχετίζονται με την υγειονομική περίθαλψη και συστήματος παρακολούθησης ΜΑ, που θα παρέχει σε υποδομές υγείας, αρμόδιες τοπικές και εθνικές Αρχές και συνολικά στη χώρα τα δεδομένα που απαιτούνται για τον εντοπισμό προβληματικών περιοχών, την παρακολούθηση της προόδου των πολιτικών πρόληψης και, τελικά, για την εξάλειψη λοιμώξεων που σχετίζονται με την υγειονομική περίθαλψη και για τη μείωση της ΜΑ.

Η δημιουργία Εθνικού Προγράμματος εκπαίδευσης και κατάρτισης, με διαπίστευση, πάνω στις βασικές αρχές πρόληψης και ελέγχου των ΝΛ και της ΜΑ.

Με βάση το σχετικό χρονοδιάγραμμα, κατά το πρώτο έτος υλοποίησης του Προγράμματος, πέρα από τα διοικητικά / οργανωτικά θέματα θα ολοκληρωθούν και

η προετοιμασία για τη δημιουργία Ενιαίου Εθνικού Συστήματος Καταγραφής για την επιτήρηση των ΝΛ και της ΜΑ καθώς και ο σχεδιασμός Εθνικού Εκπαιδευτικού Προγράμματος. Παράλληλα, ήδη από το πρώτο έτος δρομολογούνται οι διαδικασίες υλοποίησης των παραπάνω όπως η συλλογή δεδομένων από τους Νοσηλευτές Λοιμώξεων, η καταχώρηση σε πραγματικό χρόνο (real-time) των δεδομένων στο Σύστημα, ο έλεγχος ποιότητας των δεδομένων, η ανάλυσή τους, η δημιουργία εκθέσεων προς τα νοσοκομεία και προς τις αρμόδιες Υπηρεσίες Υγείας κ.ά.