Για την ασφαλιστική μεταρρύθμιση και το Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης που δημιουργεί ο ΙΣΑ, μίλησε ο Πρόεδρος του ΙΣΑ Γ. Πατούλης, στο πλαίσιο της ομιλίας του, στο 2ο Συνέδριο Επαγγελματικής Ασφάλισης Live On Digital Event. «Ο ΙΣΑ δημιουργεί Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης, με μια πενταμελή επιτροπή η οποία έχει οριστεί από το ΔΣ, και ξεκινά κατ’ αρχήν με πρόγραμμα που αφορά τους  ιατρούς- μέλη του, με προοπτική στο μέλλον να μπορούν να ενταχθούν ιατροί και άλλων γεωγραφικών περιοχών από την επικράτεια», ανέφερε ο κ. Πατούλης και πρόσθεσε ότι ο ΙΣΑ θα βοηθήσει ως προς τις υποδομές για την λειτουργία του Ταμείου, παρέχοντας στέγη  και ίσως ανθρώπινο δυναμικό.

Για την βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος ο κ. Πατούλης ανέφερε τα εξής: «Με εξαίρεση την οργανωτική αναδιάρθρωση με την δημιουργία του ΕΦΚΑ, η βιωσιμότητα του συστήματος επετεύχθη σε γενικές γραμμές κυρίως μέσα από την μείωση των υφιστάμενων και των μελλοντικών συνταξιοδοτικών παροχών και την αύξηση του ορίου ηλικίας θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος. Ως εκ τούτου η δυνατότητα συμπληρωματικής ασφάλισης έχει καταστεί αναγκαία για τη βελτίωση των ασφαλιστικών παροχών και αντικατοπτρίζει μια δίκαια συνεισφορά των ασφαλισμένων με στόχο ένα πιο ανταποδοτικό σύστημα. Στη χώρα μας, το επίπεδο διείσδυσης της συμπληρωματικής ασφάλισης είναι εξαιρετικά χαμηλό, με μόλις το 1,5% περίπου των ήδη συνταξιούχων να καλύπτεται με συνταξιοδοτικές παροχές Ταμείων Επαγγελματικής και Ιδιωτικής Ασφάλισης  ενώ το ποσοστό αυτό αντίθετα, σε  άλλες ευρωπαϊκές χώρες όπως η Σουηδία και  Ολλανδία, αγγίζει το 80% του συνολικού αριθμού των συνταξιούχων».