Το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης για τον Καρκίνο «Europe’s Beating Cancer Plan», οι συστάσεις της Διοικούσας Επιτροπής της «Αποστολής Καρκίνος» (Cancer Mission) καθώς και οι προοπτικές του προγράμματος Horizon Europe όσον αφορά την έρευνα και τεχνολογία στην ογκολογία, παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια του 5ου Ετήσιου Συνεδρίου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου – ΕΛΛΟΚ. Επιπροσθέτως, παρουσιάστηκαν οι πολύπλευρες επιπτώσεις της πανδημίας Covid-19 στην ογκολογική περίθαλψη και οι βασικές δομικές αλλαγές που απαιτείται να υλοποιηθούν για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της ογκολογικής περίθαλψης στη χώρα μας. Παράλληλα έγινε εκτενής αναφορά στα σοβαρά προβλήματα και δυσχέρειες που συνάντησαν οι ασθενείς με καρκίνο, όπως καθυστερήσεις και αναβολές στις εξετάσεις και τις διαγνώσεις εξαιτίας δυσκολιών πρόσβασης στα νοσοκομεία, τις ελλείψεις υποδομών & προσωπικού,  λόγω αποσπάσεων για την αντιμετώπιση του κορονοϊού, τονίζοντας παράλληλα την εξαιρετική προσπάθεια που καταβάλλεται από το ιατρικό & νοσηλευτικό προσωπικό σε όλη την χώρα με στόχο τη συνέχεια της φροντίδας των ασθενών.

Η ανάγκη χάραξης Εθνικού Σχεδίου Δράσης  για τον Καρκίνο, η δημιουργία Εθνικού Μητρώου Νεοπλασιών, η έναρξη λειτουργίας του Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών και η αντιμετώπιση βασικών εμποδίων και ελλείψεων στο σύστημα υγείας,  αναδείχθηκαν και φέτος ως θεμελιώδους σημασίας προϋποθέσεις προκειμένου η χώρα μας να επιτύχει να παρακολουθήσει και να ωφεληθεί από τις θεαματικές εξελίξεις που δρομολογεί η Ευρωπαϊκή Ένωση για την αποτελεσματική αντιμετώπιση και τον έλεγχο του καρκίνου. Παράλληλα κατά τη διάρκεια της ενότητας παρουσιάστηκαν οι μεγάλες εξελίξεις στους τομείς της γενομικής και μοριακής βιολογίας, η αξία της χρήσης των πάνελ βιοδεικτών, για τους ασθενείς  και το σύστημα υγείας, καθώς και ο τρόπος, με τον οποίο οι νέας γενιάς βιοδείκτες μπορούν να επηρεάσουν και να αυξήσουν το εύρος των θεραπευτικών επιλογών.