Οι ενότητες «Έρευνα για θεραπείες στον καρκίνο: Μαθαίνουμε για τις Κλινικές Μελέτες», «Η σημασία των βιοδεικτών στις Κλινικές Μελέτες», «Προσέγγιση και εμπόδια των ασθενών στις Κλινικές Μελέτες», «Τι χρειάζεται να γνωρίζει ο ασθενής πριν αποφασίσει τη συμμετοχή του στις Κλινικές Μελέτες», «Δίκαιο και δεοντολογία των κλινικών μελετών φαρμάκων», αποτελούν την θεματολογία της  επιστημονικής διαδικτυακής ημερίδας με τίτλο: «Κλινικές Μελέτες», την οποία διοργανώνει ο Σύλλογος Καρκινοπαθών – Εθελοντών – Φίλων – Ιατρών Κ.Ε.Φ.Ι. Αθηνών. Η εκδήλωση θα  πραγματοποιηθεί διαδικτυακά την Τρίτη 16 Φεβρουαρίου 2021, 17:00-19:30 και θα μεταδοθεί ζωντανά (livestreaming) μέσω της σελίδας του Συλλόγου στο Facebook, www.facebook.com/skkephi.

Οι Κλινικές Μελέτες σχεδιάζονται έτσι ώστε να απαντήσουν σε ένα επιστημονικό και/ή ιατρικό ερώτημα σχετικά με ένα φάρμακο το οποίο προορίζεται για την θεραπεία ενός συγκεκριμένου πληθυσμού και για μία συγκεκριμένη ασθένεια. Είναι με απλά λόγια ένα «επιστημονικό πείραμα» που αποσκοπεί στην εκτίμηση της αποτελεσματικότητας και της ασφάλειας μιας θεραπείας σε μια συγκεκριμένη ομάδα ασθενών.

Είναι βέβαια υποχρεωτική η εξισορρόπηση μεταξύ της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του ατόμου που λαμβάνει μέρος σε μία κλινική μελέτη και της κοινωνικής ανάγκης για νέες θεραπείες. Η κλινική έρευνα και οι κλινικές μελέτες διέπονται από παγκοσμίως αποδεκτές και ιδιαίτερα αυστηρές επιστημονικές, δεοντολογικές, ηθικές αρχές, καθώς επίσης και διεθνείς και τοπικές νομοθεσίες στις οποίες όλοι όσοι απασχολούνται με τις κλινικές μελέτες επιβάλλεται να τηρούν.