Η Siemens Healthineers ανακοίνωσε σήμερα ότι η σήμανση CE έχει αποκτηθεί σχετικά με τη χρήση επιχρίσματος από το πρόσθιο μέρος της μύτης για την ταχεία εξέταση αντιγόνων CLINITEST για COVID-19. Η εν λόγω μέθοδος δειγματοληψίας μπορεί να είναι λιγότερο πολύπλοκη και χρονοβόρα τόσο για τον πάροχο όσο και για τον ασθενή. Η ταχεία εξέταση αντιγόνων CLINITEST για COVID-191 είναι μια εξέταση κασέτας στον τόπο περίθαλψης (point-of-care) που δεν απαιτεί εργαστηριακά όργανα ή εξειδικευμένο εργαστηριακό προσωπικό, και παρέχει αποτελέσματα σε 15 λεπτά. Τον Οκτώβριο του 2020 η εξέταση κατέστη για πρώτη φορά διαθέσιμη υπό τη σήμανση CE με τη μέθοδο του ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος. «Η ταχεία εξέταση αντιγόνων CLINITEST για COVID-19 παρέχει στους παρόχους και στους ασθενείς ευελιξία σχετικά με τον τρόπο εξέτασης χωρίς να διακυβεύεται η ποιότητα των αποτελεσμάτων των ασθενών και χωρίς να απαιτείται διαφορετικό κιτ εξέτασης», δήλωσε ο Christoph Pedain, PhD, επικεφαλής του διαγνωστικού κέντρου περίθαλψης της Siemens Healthineers. «Με τις τιμές εξέτασης που επιτεύχθηκαν, η ταχεία εξέταση αντιγόνων αποτελεί πλέον βασικό πυλώνα για την καταπολέμηση του Covid-19, πέρα από τον εμβολιασμό», προσθέτει ο Pedain.

Για την αξιολόγηση της κλινικής απόδοσης με τη μέθοδο δειγματοληψίας μέσω επιχρίσματος από το πρόσθιο μέρος της μύτης, πραγματοποιήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες μελέτη με 237 άτομα, από τα οποία τα 109 επιβεβαιώθηκε ότι ήταν θετικά με μια εξέταση PCR. Τα αποτελέσματα της μελέτης επιβεβαίωσαν ευαισθησία 97,3% και ειδικότητα 100% σε σύγκριση με τα αποτελέσματα της εξέτασης του FDA.