Απολύτως ευθυγραμμισμένο με το κοινοτικό είναι το ελληνικό νομοθετικό πλαίσιο που αφορά το κάπνισμα, όπως ανέφερε ο καθηγητής Παναγιώτης Μπεχράκης, στην ομιλία του στο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Oργάνωσης Ιατρείων Διακοπής Καπνίσματος 2021 που διοργάνωσε και φέτος η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία. Το σεμινάριο αυτό είναι μια σημαντική και αξιέπαινη πρωτοβουλία της Ομάδας Διακοπής Καπνίσματος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας , η οποία ενημερώνει τους επαγγελματίες της υγείας στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης για την Οργάνωση Ιατρείων Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μπεχράκης, «εάν δεν φτάναμε στο 2019 να καταλήξουμε στη νομοθεσία για το παθητικό κάπνισμα, τίποτα δεν θα είχε γίνει» και πρόσθεσε ότι πλέον ευτυχώς το ελληνικό νομοθετικό προβλέπει ό,τι ακριβώς αναφέρει το Πρωτόκολλο του FCTC.

Αναφερόμενος στη διεθνή γύρω από την αντικαπνιστική νομοθεσία, ο Π. Μπεχράκης τόνισε ότι μετά το 2000 έχει αρχίσει να αναπτύσσεται ένα διεθνές νομοθετικό πλαίσιο το οποίο πλέον ρυθμίζει με καθοριστικό τρόπο τη λήψη αποφάσεων για το κάπνισμα και στη χώρα μας. Κύριο νομοθέτημα είναι η Σύμβαση Πλαίσιο για την Καταπολέμηση του Καπνού (WHO-FCTC), που υπεγράφη το Μάιο του 2003 στη Γενεύη, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στο άρθρο 3. Στη συνέχεια ανέφερε το Πρωτόκολλο του FCTC το 2012, ολοκληρώνεται με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες για τα Καπνικά Προϊόντα και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (άρθρα 3,5, 22 και 23). Έκανε επίσης αναφορά στη Συνθήκη της Λισαβόνας και στο άρθρο 12 της Συνθήκης κατά των Διακρίσεων κατά των Γυναικών (CEDAW), στα άρθρα 6 και 24 της Συνθήκης για τα Δικαιώματα του Παιδιού (CRC), καθώς και στα άρθρα 2,10 και 12 της συνθήκης ICESC για τα οικονομικά και πολιτιστικά δικαιώματα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχαν τα πρόσφατα δεδομένα από την ΕΛΣΤΑΤ, τα οποία παρουσίασε ο Π. Μπεχράκης και τα οποία δείχνουν ότι έχει μειωθεί σημαντικά ο επιπολασμός του καπνίσματος στην Ελλάδα. Ειδικότερα, όπως δείχνουν τα στοιχεία 2019, οι καθημερινοί καπνιστές είναι 24,9% (έναντι 27,3% το 2014 και 31,8% το 2009). Τα ποσοστά στους περιστασιακούς καπνιστές είναι 3,7% (έναντι 5,2% το 2014 και 6% το 2009). Η εικόνα αυτή αντιστρέφει την εικόνα που υπήρχε για την Ελλάδα, ως μια χώρα καπνιστών. Πλέον η χώρα έχει παρουσιάσει το μεγαλύτερο ποσοστό μείωσης του καπνίσματος σε βάθος δεκαετίας. Τα στοιχεία δείχνουν συνολική μείωση 10τίας στο 24,5% (21,9% των καθημερινών καπνιστών και 38,3% των περιστασιακών), καθώς και μια εντυπωσιακή μείωση στα παιδιά και στους νέους (Οι καθημερινοί καπνιστές ηλικίας από 15-24 ετών είναι 14% και οι περιστασιακοί 3%). Τέλος, τόνισε ότι η μείωση στην Ελλάδα ανέρχεται σε μια ποσοστιαία μονάδα σταθερά εδώ και μια δεκαετία, ποσοστό εντυπωσιακό.