Η Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) (Sobi™) ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της εταιρείας για το τέταρτο τρίμηνο και το πλήρες έτος 2020. Η αύξηση εσόδων για το πλήρες έτος ήταν ίση με 7% με έσοδα που ανήλθαν στα 15.261 εκατ. SEK. Το προσαρμοσμένο EBITA ανήλθε στα 6.301 εκατ. SEK, καταλήγοντας σε ένα περιθώριο προσαρμοσμένου EBITA ίσο με 41% για το πλήρες έτος. Αναλυτικότερα, το τελευταίο τετράμηνο του 2020, τα συνολικά έσοδα ήταν 4.581 εκατ. SEK (4.890), -6% (-2% σε σταθερές τιμές συναλλάγματος (CER).

Το προσαρμοσμένο EBITA, ανήλθε σε 2.177 εκατ. SEK (2.380), με περιθώριο προσαρμοσμένου EBITA ίσο με 48%. Το προσαρμοσμένο EBITA εξαιρεί τον θετικό αντίκτυπο από αναστροφή υποχρεώσεων δικαιώματος υπό όρους ύψους 399 εκατ. SEK. Το ίδιο διάστημα, η Sobi και η Apellis υπέγραψαν συνεργασία για την παγκόσμια από κοινού ανάπτυξη και την εκτός Ηνωμένων Πολιτειών εμπορική διάθεση της συστημικής pegcetacoplan σε σπάνιες νόσους που χαρακτηρίζονται από επείγουσα ανάγκη για νέες θεραπείες. Τα συνολικά έσοδα για το 2020 ήταν ύψους 15.261 εκατ. SEK (14.248), αύξηση 7% (8% σε CER). Το προσαρμοσμένο EBITA1,2 ανήλθε στα 6.301 εκατ. SEK (6.145), παρουσιάζοντας αύξηση 3%, με περιθώριο προσαρμοσμένου EBITA1,2 ίσο με 41% .

Για το 2021 τα έσοδα αναμένεται να κυμανθούν μεταξύ 14.000-15.000 εκατ. SEK. Το περιθώριο EBITA αναμένεται να κυμανθεί μεταξύ 30-35% των εσόδων. Ο Guido Oelkers, Διευθύνων Σύμβουλος και Πρόεδρος της εταιρείας δήλωσε σχετικά: «Κλείσαμε το πλήρες έτος 2020 με ισχυρά έσοδα της τάξης των 15.261 εκατ. SEK, με τους δύο τομείς της κύριας επιχειρηματικής μας δραστηριότητας να παρουσιάζουν διψήφια ανάπτυξη. Το προσαρμοσμένο EBITA αυξήθηκε κατά 3% και ανήλθε στα 6.301 εκατ. SEK».