Για ένα νέο τρόπο διαλόγου ανάμεσα στους ασθενείς, τη βιομηχανία, τα συστήματα υγείας και τις κυβερνήσεις ώστε να διασφαλιστεί η πρόσβαση των ασθενών με Σπάνιες Παθήσεις, σε νέες θεραπείες έκανε λόγο η Nathalie Moll, Director General, European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA), στο χθεσινό συνέδριο για τις Σπάνιες Παθήσεις. «Μοιραζόμαστε δύο φιλοδοξίες με την κοινότητα των σπάνιων ασθενειών: να διασφαλίσουμε ταχύτερη, πιο δίκαιη πρόσβαση στη θεραπεία για τα άτομα που ζουν με σπάνιες παθήσεις στην Ευρώπη και να ανταποκριθούμε στις ανάγκες των ανθρώπων που ζουν με σπάνιες παθήσεις στα μέρη όπου οι επιλογές θεραπείας δεν είναι οι βέλτιστες» δήλωσε η κ. Moll. Όπως διευκρίνισε, αυτό σημαίνει υποστήριξη και ενίσχυση του πλαισίου κινήτρων για περαιτέρω έρευνα στις θεραπείες των σπάνιων παθήσεων και κυρίως συνεννόηση όλων των εμπλεκόμενων μερών για να υπάρξει τεκμηριωμένη κατανόηση των βασικών αιτίων των ελλείψεων, των εμποδίων και των καθυστερήσεων στην πρόσβαση στα φάρμακα.

« Η καινοτομία έχει νόημα μόνο εάν έχουν οι ασθενείς πρόσβαση σε αυτήν», σημείωσε η κ. Moll, ενώ υπογράμμισε και την ανάγκη οι ασθενείς να συμμετέχουν στο τραπέζι του διαλόγου. « Πιστεύουμε ότι είναι καιρός για ένα νέο είδος διαλόγου ανάμεσα τους ασθενείς, τη βιομηχανία, τα συστήματα υγείας και τις κυβερνήσεις ώστε να διασφαλιστεί η πρόσβαση σε νέες θεραπείες και τεχνολογίες σήμερα, η ιατρική καινοτομία για το αύριο και βιώσιμα συστήματα Υγείας σε μια παγκοσμίως ανταγωνιστική Ευρώπη», κατέληξε η κ . Moll,  τονίζοντας την ανάγκη η αποτελεσματικότητα που στην εύρεση νέων εμβολίων και θεραπειών που επετεύχθη για την COVID-19 να επαναληφθεί και για τους ασθενείς με Σπάνιες Παθήσεις.