«Υπάρχει μια επιτακτική ανάγκη να αναδιαμορφωθεί η ευρωπαϊκή στρατηγική για τις Σπάνιες Παθήσεις, όπως προέκυψε από τη μελέτη «Rare 2030», σχετικά με το μέλλον των Σπάνιων Παθήσεων», δήλωσε ο Yann Le Cam, Chief Executive Officer, EURORDIS-Rare Diseases Europe, μιλώντας στο συνέδριο για τις Σπάνιες Παθήσεις. Όπως τόνισε, η Ευρώπη βρίσκεται σε κομβικό σημείο όσον αφορά τις αποφάσεις που θα ληφθούν για τις Σπάνιες Παθήσεις καθώς πρέπει  «να διασφαλιστεί ότι το μέλλον 30 εκατομμυρίων ανθρώπων που ζουν με μια Σπάνια Πάθηση δεν αφήνεται στην τύχη, εναρμονίζοντας τις εθνικές πολιτικές για τις Σπάνιες Παθήσεις ώστε να έχουν κοινούς στόχους να παρέχουν πρόσβαση στη θεραπεία και να αναπτύσσουν βιώσιμες οδούς υγειονομικής περίθαλψης, τόσο σε τοπικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο».

Όπως τόνισε, η έρευνα και η περίθαλψη πρέπει να έχουν κοινό στόχο, η καινοτομία να οδηγηθεί εκεί όπου υπάρχουν ανεκπλήρωτες ιατρικές ανάγκες και η αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών να αυξηθεί για να βοηθηθούν ουσιαστικά οι ασθενείς. « Επομένως, ενθαρρύνουμε τις συνεχείς επενδύσεις στον τομέα των Σπάνιων Παθήσεων τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο για να διασφαλίσουμε ότι δεν θα χάσουμε τη δυναμική μας», κατέληξε ο κ. Le Cam