Το 95% των ασθενών βιώνει πραγματικά μια Οδύσσεια για να μπει σε θεραπεία ή να βρει θεραπεία, δήλωσε ο Δημήτρης Κοντοπίδης στην ομιλία του στο συνέδριο. Ανέφερε ότι η άμεση πρόσβαση σε καινοτόμες θεραπείες είναι σημαντική, όμως απαραίτητη προϋπόθεση είναι η έγκαιρη έγκριση του φαρμάκου και φυσικά η αποζημίωση. Όπως είπε, το ταξίδι της καινοτόμου θεραπείας γίνεται σε 6 στάδια:    Κλινική μελέτη, έγκριση, τιμολόγηση, επιτροπή ΗΤΑ, διαπραγμάτευση, αποζημίωση, έγκριση αποζημίωσης σε 180 ημέρες από την ημέρα της αίτησης. Ωστόσο, μπορεί το παραπάνω δαιδαλώδες σύστημα να συνεχίσει να ισχύει ακόμα και όταν ο ασθενής κινδυνεύει να πεθάνει; Η πίεση από την πλευρά των συλλόγων ασθενών μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα σύμφωνα με τον Δ. Κοντοπίδη, ο οποίος παρουσίασε την εμπειρία από την επιτυχημένη προσπάθεια για την έναρξη χορήγησης της καινοτόμου θεραπείας σε 30 ασθενείς με κυστική ίνωση στη χώρα μας, μέσω του προγράμματος ατομικής πρώιμης πρόσβασης που εξασφάλισε το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων, έπειτα από διαπραγμάτευση με τη φαρμακευτική εταιρεία.