Με το μήνυμα «Κάποιες ασθένειες είναι σπάνιες, αλλά η θεραπεία τους δεν θα έπρεπε να είναι» (Some diseases are rare. Treαting them should not be), ο πρόεδρος του ΣΦΕΕ Ολύμπιος Παπαδημητρίου, εξέφρασε το πνεύμα και την κατεύθυνση της Βιομηχανίας όσον αφορά τις Σπάνιες Παθήσεις, χαιρετίζοντας την έναρξη των εργασιών της δεύτερης μέρας του συνεδρίου για τις Σπάνιες Παθήσεις. Υπογράμμισε ότι γα το 95% των Σπάνιων Παθήσεων δεν υπάρχει ακόμα θεραπεία, γεγονός που τις καθιστά μείζον ζήτημα δημόσιας Υγείας. Ωστόσο, τόνισε την αξιοσημείωτη πρόοδο στον τομέα των ορφανών φαρμάκων, αναφέροντας ότι ενώ το 2000 τα ορφανά φάρμακα αριθμούσαν μόλις 8, σήμερα είναι 180. Παράλληλα, μεταξύ του 2006 και του 2016, οι κλινικές έρευνες στον συγκεκριμένο τομέα αυξήθηκαν κατά 88%. Η  ανάπτυξη και κυκλοφορία ορφανών φαρμάκων από τις φαρμακοβιομηχανίες, προϋποθέτει δύο πράγματα σύμφωνα με όσα ανέφερε ο πρόεδρος του ΣΦΕΕ: την ύπαρξη νομοθετημένων διαδικασιών από την Ευρωπαϊκή Ένωση  καθώς και τις κατάλληλες πολιτικές τιμολόγησης και αποζημίωσης από την κάθε κυβέρνηση.

Υπογράμμισε επίσης την αναγκαιότητα οι κυβερνήσεις να βρουν τρόπους χρηματοδότησης της καινοτομίας στον τομέα των ορφανών φαρμάκων. Κλείνοντας ο κ. Παπαδημητρίου  ανέφερε ότι ο ΣΦΕΕ στηρίζει το κάλεσμα για πρωτοβουλίες συνεργασίας ανάμεσα στους εμπλεκόμενους φορείς στον τομέα της υγείας στην Ευρώπη, που προέκυψε από το τελευταίο EU HEALTH Summit, τονίζοντας την ανάγκη να πάρει μέρος σε αυτές τις πρωτοβουλίες και η Ελλάδα.