Σε μία πρόσφατη δημοσίευση στο περιοδικό JAMA ανακοινώθηκαν τα δεδομένα μίας μελέτης ανασκόπησης της κατάληξης της νοσηλείας ενήλικων ασθενών με λοίμωξη COVID-19 στα ιατρικά κέντρα των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια των πρώτων 6 μηνών της πανδημίας. Οι Ιατροί της Θεραπευτικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, Πάνος Μαλανδράκης και Θάνος Δημόπουλος ανασκοπούν τα δεδομένα αυτά. Στη μελέτη αυτή αναλύθηκαν δεδομένα από πάνω από 650 ακαδημαϊκά κέντρα και περιελάμβανε ασθενείς που νοσηλεύτηκαν κατά τους μήνες Μάρτιο έως Αύγουστο 2020. Ανάμεσα στους συνολικά 192.550 ενήλικες που νοσηλεύτηκαν σε 555 διαφορετικά νοσοκομεία, το 52,5% ήταν άνδρες, και οι συχνότερες συννοσηρότητες των ασθενών ήταν η αρτηριακή υπέρταση (61,5%), ο σακχαρώδης διαβήτης (38,4%), και η παχυσαρκία (27,4%).

Ανάμεσα στους ασθενείς αυτούς, το 28,9% νοσηλεύτηκε σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας και το 13,6% κατέληξε κατά τη νοσηλεία. Η θνητότητα συσχετίστηκε με τη μεγαλύτερη ηλικία, καθώς μόνο το 1,4% των ασθενών της ηλικίας μεταξύ 18 και 29 ετών κατέληξε, ενώ αντίστοιχα το ποσοστό για τους ασθενείς άνω των 80 ετών ήταν 26,6%. Από τους ασθενείς που χρειάστηκαν νοσηλεία σε ΜΕΘ κατέληξε το 27,8%. Παρατηρήθηκε σημαντική μείωση της θνητότητας με την πάροδο των μηνών καθώς το Μάρτιο κατέληξε το 22,1% των ασθενών, ενώ τον Αύγουστο μόλις το 6,5%. Παρά τους όποιους περιορισμούς της μελέτης, καθώς δεν ήταν διαθέσιμα τα είδη της θεραπείας, και τα εργαστηριακά και ακτινολογικά ευρήματα των ασθενών, η μελέτη αυτή αποτελεί τη μεγαλύτερη σειρά νοσηλευόμενων ασθενών στις ΗΠΑ έως σήμερα, που επισημαίνει υποομάδες με μεγαλύτερη θνητότητα (με κριτήριο την ηλικία), και τη διαφορά της θνητότητας με την πάροδο του χρόνου σε 555 διαφορετικά νοσοκομεία.