Γραφειοκρατική, κατά πάσα πιθανότητα, εμπλοκή εμποδίζει τη χορήγηση των φαρμάκων εκτός ενδείξεων που χρησιμοποιούνται κατά της COVID-19 λοίμωξης, παρά το γεγονός ότι αποδεδειγμένα μπορούν να βοηθήσουν τους ασθενείς να αποφύγουν τις σοβαρές επιπλοκές της νόσου. Ως γνωστόν και σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου για τη διαχείριση της πανδημίας από το σύστημα υγείας, τα εν λόγω  φάρμακα απαιτούν σύστημα ηλεκτρονικής προέγκρισης του ΕΟΠΥΥ, που λειτουργεί και ως Μητρώο Καταγραφής τους. Ειδικότερα, στο Άρθρο 37  αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ότι εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος δημόσιας υγείας από τη διασπορά του κορονοϊού COVID-19, και υπό την προϋπόθεση ότι δεν υφίστανται εγκεκριμένες κατάλληλες θεραπείες για την αντιμετώπιση του κορονοϊού COVID-19, ο θεράπων ιατρός γνωστοποιεί στο «Σύστημα Ηλεκτρονικής Προέγκρισης» (Σ.Η.Π.) του ΕΟΠΥΥ τη χορήγηση του φαρμάκου ή συνδυασμού φαρμάκων συνυποβάλλοντας όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, καθώς και έγκριση του Διευθυντή της κλινικής του νοσοκομείου όπου χορηγείται το φάρμακο. Ο ΕΟΦ επιβεβαιώνει ότι πρόκειται για φάρμακο εκτός εγκεκριμένων ενδείξεων και ο ΕΟΠΥΥ, αφού ελέγξει τα στοιχεία, επικυρώνει τη γνωστοποίηση οπότε και είναι δυνατή η χορήγηση του φαρμάκου από τον θεράποντα ιατρό.

Όμως μέχρι σήμερα το σύστημα αυτό φαίνεται ότι δεν έχει λειτουργήσει για κανένα από αυτά τα φάρμακα.   Ερωτηθείς για το θέμα από το Health Daily, κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των συντακτών υγείας, ο Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας Βασίλης Κοντοζαμάνης απέφυγε να απαντήσει στην εν λόγω ερώτηση.