Η Ελλάδα είχε μια συνολική βαθμολογία 56/100 και βρίσκεται κάτω από τον μέσο όρο των περισσότερων χωρών της Ευρώπης που συμμετείχαν στην συλλογή στοιχείων για το MS Barometer 2020, τα αποτελέσματα του οποίου δημοσιεύθηκαν πρόσφατα. Το MS Barometer είναι μια συγκριτική έρευνα που συλλέγει βασικές πληροφορίες για τη Πολλαπλή Σκλήρυνση (ΠΣ) σε περισσότερες από 30 χώρες στην Ευρώπη και χρησιμεύει ως εργαλείο συγκριτικής αξιολόγησης που παρέχει μια ακριβή εικόνα της διαχείρισης  της ΠΣ σε όλη την Ευρώπη. Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ατόμων με Σκλήρυνση Κατά Πλάκας (ΠΟΑμΣΚΠ) οι δείκτες υγείας που αξιολογεί το MS Barometer, είναι η παροχή υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης, οι πληροφορίες για την Υγεία, η πρόσβαση σε θεραπείες, η χρηματοδότηση υγείας καθώς και η συμμετοχή των ασθενών στην κοινωνία. Τα 3 κύρια συμπεράσματα για την Ελλάδα είναι τα εξής: Δημιουργία Εθνικού Σχεδίου για την αντιμετώπιση και διαχείριση των νευρολογικών παθήσεων και επαρκή κονδύλια για την υλοποίησή του. Δημιουργία Δημοσίων Κέντρων Πολλαπλής Σκλήρυνσης σε κάθε Περιφέρεια, όπου οι ασθενείς με ΠΣ θα λαμβάνουν υπηρεσίες από διεπιστημονικές ομάδες επαγγελματιών υγείας και ειδικούς στην αποκατάσταση. Η αξιολόγηση της αναπηρίας για την ΠΣ να συμπεριλαμβάνει συμπτώματα όπως η κόπωση, ο πόνος και η ακράτεια.

Στόχος της Ομοσπονδίας είναι να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία του Βαρόμετρου στη στρατηγική συνηγορίας της, ώστε να βελτιώσει την θέση των ατόμων που πάσχουν από ΠΣ και των οικογενειών τους στην Ελλάδα.