Το ρόλο της IQVIA, ως κορυφαίου παρόχου πληροφοριών στον τομέα της Υγείας, τόσο παγκοσμίως όσο και στην Ελλάδα, ανέλυσε χθες, ο Γενικός Διευθυντής της IQVIA Hellas, Νίκος Κωστάρας, μιλώντας στους δημοσιογράφους υγείας. Αναφερόμενος στους βασικούς πυλώνες δραστηριοτήτων της εταιρείας, είπε ότι αυτοί έχουν να κάνουν με τη συλλογή δεδομένων Υγείας, που προκύπτουν από τη συνεργασία με φαρμακεία, γιατρούς νοσοκομεία κ.ά., την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε εταιρείες αλλά και δομές Υγείας (analytics, έρευνα αγοράς, HTA),  την παροχή καινοτόμων τεχνολογικών και εμπορικών λύσεων σε εταιρείες και φορείς στον τομέα της Υγείας και τέλος με τη διοργάνωση κλινικών μελετών που απασχολεί  περίπου το 50% των εργαζομένων της εταιρείας.

Όπως σημείωσε η IQVIA έχει συνάψει συμβάσεις 22 δισεκατομμυρίων δολαρίων για κλινικές μελέτες παγκοσμίως ενώ για την COVID-19 έχει συνεργαστεί σε πάνω από 300 μελέτες τον τελευταίο χρόνο. «Έχουμε ένα τεράστιο όγκο και πλούτο πληροφοριών εκ των οποίων βγαίνουν reports που αναλύουν τις τάσεις στο χώρο της Υγείας για το ζήτημα που ενδιαφέρει πιο πολύ κάθε φορά» δήλωσε ο κ. Κωστάρας αναφερόμενος στο  IQVIA Institute for Human Data Science. Στην Ελλάδα, η IQVIA απασχολεί πάνω από 200 άτομα και συνεργάζεται με 3500 γιατρούς, 2200 φαρμακεία και 90 δημόσια νοσοκομεία, δήλωσε ο κ. Κωστάρας. Επιπλέον, συμμετέχει σε πάνω από 150 κλινικές μελέτες, ξεκίνησε το 2020 τα 3 ερευνητικά κέντρα (hubs), στηρίζει συλλόγους ασθενών και προωθεί την οικονομία μέσω των κλινικών μελετών, των hubs, εξαγωγών και FDA audits.