Ο Όμιλος Chiesi αποκάλυψε την νέα του οπτική ταυτότητα που είναι εμπνευσμένη βαθύτατα από τους ασθενείς του, το πως βλέπουν την εταιρεία και πως ζουν με τα προϊόντα του ομίλου. Αυτή η ανακοίνωση σηματοδοτεί το πρώτο βήμα σε μία εξελικτική πορεία δημιουργίας μίας εταιρικής κουλτούρας, με ειλικρινή ενσυναίσθηση προς τους ασθενείς, σε απόλυτη ευθυγράμμιση  με τις υψηλότερες προδιαγραφές ηθικών προτύπων και αειφορίας, τα οποία ακολουθεί η Chiesi ως πιστοποιημένη B Corp επιχείρηση. Ως μέρος αυτής της διαδικασίας, ο Όμιλος Chiesi επιδίωξε μία πρωτοποριακή προσέγγιση, καθιερώνοντας έναν διάλογο με τους ασθενείς, τις οικογένειες και τους φροντιστές τους, ώστε να ακουστούν οι πραγματικές εμπειρίες από την καθημερινή διαχείριση της ασθένειάς τους. Η προσέγγιση μέσω της ενσυναίσθησης χτίζει τα υψηλά ηθικά πρότυπα που ο Όμιλος Chiesi ακολουθεί ως ο μεγαλύτερος φαρμακευτικός όμιλος παγκοσμίως με πιστοποίηση B Corp. Τα συμπεράσματα προσέδωσαν στον Όμιλο Chiesi μία μοναδική γνώση για το πως αντιλαμβάνονται οι ασθενείς την κατάστασή τους, δημιουργώντας μία συναισθηματική βάση, που οδήγησε στην ανάδειξη της νέας εταιρικής οπτικής ταυτότητας, μέσα από μία σειρά διεργασιών από εργαζομένους όλων των βαθμίδων, διαφορετικού υπόβαθρου και από διαφορετικές γεωγραφικές τοποθεσίες.

«Η νέα εταιρική μας οπτική ταυτότητα – και ο τρόπος που επιλέξαμε να φτάσουμε σε αυτήν – αποτελούν την πρώτη δημόσια εκδήλωση της κουλτούρας μας, «πρώτα ο ασθενής», ως οικογενειακή και πιστοποιημένη B Corp επιχείρηση», δήλωσε ο Alberto Chiesi, Πρόεδρος του Ομίλου Chiesi.