Νέα, σύγχρονη, δυναμική  και λειτουργικά εύκολη στην πλοήγηση ιστοσελίδα δημιούργησε το Σωματείο Υποστήριξης Ψωριασικών Ασθενών ΚΑΛΥΨΩ, για σφαιρική και έγκυρη ενημέρωση για την ψωρίαση, διευκόλυνση της επικοινωνίας  των ασθενών με το Σύλλογο και  παρουσίαση  των υπηρεσιών του Συλλόγου. Η δομή της νέας ιστοσελίδας περιλαμβάνει έξι βασικούς πυλώνες ενημέρωσης σε απλή γλώσσα, προκειμένου να ενισχυθεί το μήνυμα του ΚΑΛΥΨΩ : «Οι πληροφορίες μεταδίδονται , η ψωρίαση όχι».

Στην πρώτη ενότητα, παρουσιάζονται  αναλυτικά η αποστολή και το όραμά  του ΚΑΛΥΨΩ, το Διοικητικό Συμβούλιο,  η Επιστημονική Επιτροπή, η ομάδα Ψυχολογικής Υποστήριξης, και οι χορηγοί. Η δεύτερη ενότητα είναι αφιερωμένη αποκλειστικά στη ψωρίαση  ενώ ακολουθούν οι ενότητες με τις δράσεις του Συλλόγου, τις Ανακοινώσεις, την εγγραφή νέων μελών  και την επικοινωνία με δυνατότητα εγγραφής στο newsletter του Συλλόγου. Μία νέα ενότητα με το τίτλο «Χρήσιμα» περιλαμβάνει αναλυτικές πληροφορίες και συμβουλές για την ασθένεια καθώς και τις πιο συχνές ερωτήσεις με τις  απαντήσεις τους.