Την ανάγκη έγκαιρης πρόσβασης στην καινοτομία τόνισε μεταξύ άλλων στην ομιλία της στο χθεσινό συνέδριο για το ΗΤΑ, η πρόεδρος του Pharma Innovation Forum (PIF), Agata Jakoncic.

Αναφερόμενη στη τρέχουσα κατάσταση, είπε ότι μετά την έγκριση ενός φαρμάκου από τον ΕΜΑ, χρειάζονται περίπου 2,5 χρόνια για να ολοκληρωθεί η διαδικασία αξιολόγησης και τιμολόγησης και να βγει ένα φάρμακο στην αγορά, ενώ στην περίοδο 2019-2021, από τις 452 αποφάσεις που ελήφθησαν μόνο οι 12 αφορούσαν εγκρίσεις νέων ουσιών.  Ωστόσο, με τη βελτιστοποίηση αυτών των διαδικασιών τα 2,5 χρόνια θα μπορούσαν να γίνουν 1 χρόνος ώστε να υπάρξει έγκαιρη πρόσβαση των ασθενών σε περισσότερη καινοτομία. Για να επιτευχθεί η έγκαιρη πρόσβαση εντός 1 έτους στην καινοτομία, ο χάρτης βιωσιμότητας των συστημάτων Υγείας του PIF,  προτείνει: επαρκείς προϋπολογισμούς φαρμακευτικής δαπάνης, επαρκή παρακολούθηση της διαδικασίας αξιολόγησης και διαπραγμάτευσης από τα ενδιαφερόμενα μέρη ανά πάσα στιγμή και μοίρασμα των πληροφοριών, εξαίρεση από τη συγκεκριμένη διαδικασία ορισμένων φαρμάκων (ορφανά, εμβόλια, γενόσημα), προτεραιοποίηση των προϊόντων καθώς κάποιες ουσίες προσφέρουν ένα break through σε κάποιες νόσους και άρα  θα πρέπει να εξετασθούν κατά προτεραιότητα, κατάργηση εξωτερικών κριτηρίων, ενεργή εκπροσώπηση ασθενών στη λήψη αποφάσεων,  τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων και των ευρωπαϊκών κανονιστικών αρχών.