Στο ρόλο της Επιτροπής Αξιολόγησης και Διαπραγμάτευσης και στο έργο που παράγει από την ημέρα που ανέλαβε το έργο της αναφέρθηκε η Φλώρα Μπακοπούλου, πρόεδρος της Επιτροπής ΗΤΑ. Σύμφωνα με την ομιλήτρια, στις 13 Ιανουαρίου 2020 η Επιτροπή παρέλαβε 62 εκκρεμότητες ενώ οι νέες αιτήσεις από την ημέρα εκείνη μέχρι σήμερα είναι 301. Από αυτές 126 αφορούσαν γενόσημα 105 πρωτότυπα φάρμακα. Η επιτροπή επεξεργάστηκε περίπου 20 αιτήσεις φαρμάκων/μήνα και σήμερα  υπάρχουν σε εκκρεμότητα μόνο  31 φάκελοι από το 2020 και 11 φάκελοι από το 2021, ενώ όλες οι αιτήσεις βρίσκονται σε διαδικασία αξιολόγησης. Συγκριτικά με την προηγούμενη σύνθεση της Επιτροπής, η κ. Μπακοπούλου ανέφερε ότι είχε επεξεργαστεί 147 φακέλους σε 18 μήνες, ενώ με τη νέα σύνθεσή της η Επιτροπή επεξεργάστηκε 355 φακέλους σε 15 μήνες. Σύμφωνα με την κ. Μπακοπούλου, στόχος της Επιτροπής είναι μέχρι τον Ιούλιο του 2021 να έχουν γίνει εισηγήσεις για όλα τα φάρμακα με πλήρη φάκελο, για αιτήσεις πριν την 1//1/2021, συμπεριλαμβανομένων των νέων αιτήσεων που θα έχουν κατατεθεί μέχρι τότε. Επίσης, στόχος είναι να υπάρχουν συνολικά λιγότερες από 15 εκκρεμείς αιτήσεις φαρμάκων με πλήρη φάκελο. Μέχρι τον Δεκέμβριο του 2021 δεν θα υπάρχουν εκκρεμείς αιτήσεις για φάρμακα, των οποίων ο φάκελος έγινε πλήρης για διάστημα μεγαλύτερο των τριών μηνών, συμπεριλαμβανομένων των νέων αιτήσεων, ενώ στόχος είναι να υπάρχουν λιγότερες από 10 εκκρεμείς αιτήσεις με πλήρη φάκελο. Και φυσικά υπάρχει ο στόχος να μειωθεί ο διάμεσος χρόνος από τη στιγμή που ένας φάκελος γίνεται πλήρης, μέχρι την εισήγησή του, σε λιγότερο από 1,5 μήνα.