Τις προτάσεις της Ένωσης Ασθενών Ελλάδος για την αξιολόγηση τεχνολογιών υγείας παρουσίασε χθες στο συνέδριο ΗΤΑ ο Γιώργος Τσιακαλάκης, Διευθυντής Ένωσης Ασθενών Ελλάδας. Οι προτάσεις αυτές αφορούν τα παρακάτω: Διασφάλιση της διαφάνειας και της λογοδοσίας σε όλα τα στάδια της διαδικασίας ΗΤΑ. Επίτευξη καθολικής πρόσβασης στις νέες τεχνολογίες βάσει θεραπευτικών πρωτοκόλλων. Έγκαιρη και τεκμηριωμένη αξιολόγηση και πιστοποίηση των νέων τεχνολογιών. Θεσμοθέτηση της ισότιμης συμμετοχής των ασθενών στις σχετικές διαδικασίες HTA. Ομαλοποίηση της λειτουργίας της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης του Υπουργείου Υγείας. Επίσπευση των διαδικασιών για τη δημιουργία του Οργανισμού HTA. Λειτουργία του Οργανισμού HTA ως ανεξάρτητου φορέα. Όπως τόνισε ο κ. Τσιακαλάκης, η συμμετοχή των ασθενών στην αξιολόγηση δίνει μεγαλύτερη αξιοπιστία και συνάφεια στις αποφάσεις, μεγαλύτερη ακρίβεια στη μέτρηση των αναγκών, αυξημένη διαφάνεια και λογοδοσία και καλύτερη κατανόηση των επιπτώσεων της τεχνολογίας στο πλαίσιο της πραγματικής ζωής. Συνεπώς, είναι απαραίτητη και λειτουργεί βοηθητικά του έργου της αξιολόγησης, ενώ έχει τεκμηριωθεί και επιστημονικά, μένει μόνο να δούμε και στην πράξη πώς θα λειτουργήσει η συμμετοχή τους.