Τη σημασία των εξατομικευμένων θεραπειών και του Next Generation Sequencing (NGS) στα αποτελέσματα σοβαρών ασθενειών, όπως ο καρκίνος, αλλά και την ανάγκη αποζημίωσης των βιοδεικτών από το σύστημα υγείας, ανέλυσε στην ομιλία της στο συνέδριο ΗΤΑ η Αγγελική Αγγέλη, Chief Portfolio Officer, Roche. Όπως ανέφερε, στο πεδίο της εξατομικευμένης θεραπείας, υπάρχει ανάγκη για το λεγόμενο Comprehensive Genomic Profile (CGP) των ασθενών, την ανάλυση του γονιδιωματικού προφίλ του ασθενούς, με την εξέταση πολλών βιοδεικτών σε μια εξέταση. Η εξέταση αυτή αποβαίνει προς όφελος του ασθενούς, αλλά και της ιατρικής κοινότητας, ενώ μειώνει σημαντικά το βάρος για το σύστημα υγείας, καθώς επιτρέπει πρώιμη διάγνωση, έγκαιρη πρόσβαση και λήψη σωστής θεραπείας. Σχετική μελέτη, την οποία παρουσίασε η κ. Αγγέλη κατέδειξε μείωση κατά 47% του κόστους που αφορά τις νοσηλείες των ασθενών, τις επισκέψεις σε γιατρούς κ.ά.

Αναφερόμενη στο ελληνικό σύστημα υγείας, η κ. Αγγέλη ανέφερε ότι το 2014 είχε γίνει μια πρώτη προσπάθεια εισαγωγής στο σύστημα της αξιολόγησης και αποζημίωσης των βιοδεικτών μέσα από σχετική υπουργική απόφαση, δυστυχώς όμως από τότε δεν υπήρξε συνέχεια στο θέμα. Επεσήμανε τις προκλήσεις που υπάρχουν στην αποζημίωση των βιοδεικτών, όπως τη σημασία της ποιότητας της πραγματοποιούμενης εξέτασης, ωστόσο τόνισε ότι θα μπορούσε να γίνει ένα πρώτο βήμα σε επίπεδο ΗΤΑ, με ένα review της σχετική βιβλιογραφίας και των πολλών κλινικών μελετών που έχουν διεξαχθεί γύρω από το θέμα.