Μια πρόταση του για τις διαδικασίες και την οργάνωση της Αξιολόγησης Υπηρεσιών Υγείας στην Ελλάδα κατέθεσε μιλώντας στο συνέδριο ΗΤΑ ο Κώστας Αθανασάκης, Οικονομολόγος Υγείας, Επ. Καθηγητής Οικ. Υγείας και Οικ. Αξιολόγησης Τεχνολογιών Υγείας στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Όπως ανέφερε, η ορθολογική κατανομή των πόρων είναι ύψιστης σημασίας για το σύστημα υγείας και οφείλει να χαρακτηρίζεται από μεθοδολογική στιβαρότητα, συμμετοχή των εταίρων, διαφάνεια και λογοδοσία, ενώ επιβάλλει την ύπαρξη και επικαιροποίηση δημοσιευμένων οδηγιών για τη διαδικασία λήψης τεκμηριωμένων αποφάσεων. Οι οργανισμοί ΗΤΑ θα πρέπει να είναι μικρά και ευέλικτα σχήματα, με αξιοποίηση του σχετικού επιστημονικού δυναμικού της χώρας. Αναφορικά με τη διαδικασία του ΗΤΑ, τόνισε ότι αυτή οφείλει να αναπτυχθεί και να επικαιροποιείται, σύμφωνα με τις καλές πρακτικές και τις διεθνείς εξελίξεις, με χαρακτηριστικά joint clinical assessments και να περιλαμβάνει, έστω και σταδιακά αναπτυσσόμενη, το σύνολο των εισερχόμενων νέων τεχνολογιών. Επίσης, οφείλει να περιλαμβάνει προβλέψεις σε σχέση με τη λήψη της απόφασης, τη διαδικασία ενστάσεων κ.ά. Ποσοτικός στόχος αρχικού σταδίου θα πρέπει να είναι 16-18 πλήρεις αξιολογήσεις για το πρώτο έτος, σταδιακά αυξανόμενες. Χρήσιμη είναι η πρόβλεψη σύντομων διαδικασιών μερικής rapid αξιολόγησης στις τεχνολογίες όπου δεν διενεργείται πλήρως ΗΤΑ. Τέλος, σημαντικό ζήτημα είναι η συμμετοχή των ενδιαφερομένων μερών, πχ. ασθενών.