Στην ψηφιακή εποχή που παίζει σημαντικό ρόλο στην διαχείριση των δεδομένων και που θα αλλάξει το μέλλον των Οικονομικών της Υγείας επικεντρώθηκε στην ομιλία της η Katarzyna Kolasa, καθηγήτρια στο Kozminski University, Head of Health Economics and Healthcare Management Divisionrenata. Σύμφωνα με την ίδια και ενόψει των συνεχώς αυξανόμενων δαπανών για τα φάρμακα, η ανάγκη για καινοτόμα μοντέλα τιμολόγησης και χρηματοδότησης  γίνεται όλο και πιο έντονη. Μια πολλά υποσχόμενη λύση είναι οι συμφωνίες πληρωμής με βάση την απόδοση και τα αποτελέσματα  της θεραπείας και οι οποίες τελικά συνδέουν το κόστος της φαρμακευτικής θεραπείας με την επιτυχία της, και όπως είπε έχουμε ήδη μερικά ωραία παραδείγματα από το 2019  όπως με το Kymriah στη Γερμανία. Η συλλογή δεδομένων αποτελεί βασικό στοιχείο αυτών των συμφωνιών. Τα δεδομένα αυτά συλλέγονται πολύ γρήγορα από τα ηλεκτρονικά αρχεία των ασθενών, τις ηλεκτρονικές συνταγές, από μητρώα ή μελέτες παρατήρησης. Αυτού του είδους οι συμφωνίες λοιπόν έχουν περισσότερες ευκαιρίες επιτυχίας στο μέλλον, λόγω της δυνατότητας συλλογής πολλών επιπλέον στοιχείων, ταχύτερα. Η Ιατρική τεχνολογία επιδεικνύει σημαντική καινοτομία και οι καταναλωτές βασίζονται σε διάφορες εφαρμογές και έξυπνες συσκευές για ιατρικές πληροφορίες αλλά και παρακολούθηση  της υγείας τους και της συμμόρφωσής τους στις θεραπείες επιδρώντας έτσι άμεσα στα κλινικά τους  αποτελέσματα. Το πλαίσιο που χρησιμοποιούμε σήμερα για να καθορίσουμε για την επιπρόσθετη αξία των φαρμάκων σχετίζεται κυρίως με κλινικά αποτελέσματα, με το πραγματικό κόστος του φαρμάκου, τους απαιτούμενους πόρους της υγειονομικής περίθαλψης και κάποιες φορές με την επίδραση στην παραγωγικότητα. Στο μέλλον το πλαίσιο αυτό θα διαφοροποιηθεί λαμβάνοντας υπόψη όχι μόνο τα ιατρικά αποτελέσματα αλλά και τα «ψηφιακά» δεδομένα ενισχύοντας το ρόλο του ασθενή στη διαδικασία λήψης απόφασης.