Το ΗΤΑ θα πρέπει να διευκολύνει την πρόσβαση των ασθενών σε νέες τεχνολογίες ορίζοντας την προστιθέμενη αξία κάθε θεραπείας, διευκολύνοντας την πρόσβαση των ασθενών σε αυτήν, στο πλαίσιο φυσικά του sustainability και affordability του συστήματος υγείας, τόνισε η Μαρία Καλογεροπούλου, HTA Senior Consultant της IQVIA, μιλώντας στο συνέδριο ΗΤΑ. Όπως ανέφερε, η έννοια της αξίας τα τελευταία χρόνια εστιάζεται στην οπτική του πληρωτή. Ωστόσο, δύο παράμετροι που θα έπρεπε να συνυπολογίζει το HTA είναι ο ασθενής (efficacy, tolerability, safety, adherence, patient preference, patient Quot.) και η κοινωνία γενικότερα (healthcare use, equity, budget impact, therapeutic escalation, HCP efficiency, rational use of medicines).

Στη συνέχεια η κ. Καλογεροπούλου παρουσίασε μια αποτύπωση των όσων λαμβάνονται υπόψιν στη διαδικασία του ΗΤΑ στην Ελλάδα, σε σύγκριση με τα κριτήρια που έχει θέσει η EUnetHTA σε 4 πυλώνες: κριτήρια που έχουν να κάνουν με κλινική αποτελεσματικότητα, τεκμηρίωση της αξίας, παραμέτρους που έχουν σχέση με τα χρηματοοικονομικά μοντέλα και κριτήρια που καθορίζουν την τελική απόφαση. Σύμφωνα με αυτή την αποτύπωση, η Ελλάδα δεν λαμβάνει υπόψιν αναφορικά με τα κλινικά αποτελέσματα τον τρόπο χορήγησης μιας θεραπείας, που είναι σημαντικό ζήτημα τόσο για τον ασθενή όσο και για τον πληρωτή. Επίσης, αναφορικά με τα χρηματοοικονομικά μοντέλα δεν είναι σαφές το «κατώφλι» το οποίο ισχύει για να γίνει αποδεκτή μια τεχνολογία υγείας και σε ποιες περιπτώσεις απορρίπτεται. Αναφορικά με τα κριτήρια με τα οποία λαμβάνονται οι αποφάσεις, σε σχέση με τα κριτήρια της EUnetHTA, η χώρα μας δεν λαμβάνει υπόψιν την βαρύτητα της νόσου και το patient convenience.