Στην Ελλάδα συνεχίζουμε να έχουμε περιορισμένη πρόσβαση σε κάποια σημαντικά πραγματικά δεδομένα στις  τοπικές προσαρμογές φακέλων ΗΤΑ, επεσήμανε η Μυρσίνη Ουζουνέλλη, CEO, MYO Ηealth, κριτής και μέντορας για θέματα ιατρικής τεχνολογίας στο MIT Enterprise Fund του Πανεπιστημίου MIT, σύμβουλος αξιολόγησης ιατρικής τεχνολογίας στο ΕIC Accelerator Fund της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μιλώντας στο συνέδριο ΗΤΑ. Όπως ανέφερε, «όταν ετοιμάζουμε κεντρικά ντοσιέ στο εξωτερικό συλλέγουμε πραγματικά δεδομένα χρησιμοποιώντας βάσεις δεδομένων ασφαλιστικών οργανισμών, και αυτό είναι κοινή πρακτική. Η βάση HealthData του ΕΟΠΥΥ  έχει τις ίδιες κατηγορίες δεδομένων με τη βάση CMS-Μedicare των ΗΠΑ και σε παρόμοια μορφή (κωδικοποιημένη με το σύστημα ICD-10), η οποία επιτρέπει συλλογή και ανάλυση των στοιχείων μέσα σε 2-3 μήνες, επομένως μπορεί εύκολα να ενταχθεί στα πλαίσια της προετοιμασίας ενός φακέλου ΗΤΑ και στην Ελλάδα. Είναι σημαντικό π.χ. όταν ετοιμάζουμε ένα φάκελο να γνωρίζουμε, σε συνθήκες καθημερινής κλινικής πρακτικής, ποιες είναι οι ανεπιθύμητες κλινικές εκβάσεις και οι περιορισμοί που μπορεί να προκύπτουν από τις υπάρχουσες θεραπευτικές επιλογές στην Ελλάδα και σε τι συχνότητα συμβαίνουν. Αν δεν έχουμε αυτά τα στοιχεία και δεν μπορούμε να τα συλλέξουμε αναδρομικά σε ένα εύλογο διάστημα 3 η 4 μηνών, αυτό είναι ένα σημαντικό κενό. Παρότι έχουμε και άλλους τρόπους να μαζεύουμε πραγματικά δεδομένα στην Ελλάδα, αναμφισβήτητα η βάση Ηealthdata του ΕΟΠΥΥ είναι η πιο σημαντική πηγή.  Αν θέλουμε να έχουμε ένα ΗΤΑ και εδώ που να αντανακλά τα πραγματικά, τοπικά δεδομένα, που να λαμβάνει υπόψη του όλο το φάσμα νοσηλείας στον ιδιωτικό και φυσικά στον δημόσιο τομέα, είναι μονόδρομος, είναι απαραίτητο να έχουμε και εδώ πρόσβαση στην βάση Ηealthdata του EOΠΥΥ, όπως έχουμε αλλού στις αντίστοιχες βάσεις εδώ και τουλάχιστον 2 δεκαετίες», τόνισε η κ. Ουζουνέλλη.