Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επείγουσα προμήθεια έως και δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) ταχέων διαγνωστικών τεστ με τη διαδικασία του self-testing δημοσίευσε στις 24 Μαρτίου η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, συνολικού κόστους 40 εκατ. ευρώ και προθεσμία μέχρι τα μεσάνυχτα του Σαββάτου, 27 Μαρτίου, δηλαδή διάστημα ουσιαστικά μιας μόνο εργάσιμης ημέρας.

Όπως αναφέρει η προκήρυξη, στόχος είναι ο μαζικός αντιγονικός έλεγχος με τη διαδικασία του (self-testing) στα φαρμακεία της χώρας από τους ίδιους τους πολίτες με δωρεάν διαμοιρασμό σε κάθε πολίτη μίας (1) αντιγονικής ταχείας δοκιμασίας αυτοελέγχου εβδομαδιαίως.

Στην προκήρυξη υπάρχουν αρκετά ενδιαφέροντα στοιχεία, όπως:

1.Ο χρόνος παράδοσης, ο οποίος θα πρέπει να είναι το αργότερο επτά μέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Οι εταιρείες που μπορούν να ανταποκριθούν σε μια τόσο στενή προθεσμία σε συνδυασμό με τον μεγάλο όγκο της παραγγελίας μετριούνται στα δάχτυλα του ενός χεριού.

2.  Δίνεται η δυνατότητα στους οικονομικούς φορείς να καταθέσουν προσφορά και για μέρος της ζητούμενης ποσότητας και στην περίπτωση όπου προσφέρονται ποσότητες μικρότερες της συνολικής ζητούμενης ποσότητας, τότε θα υπάρξουν τόσοι μειοδότες όσοι απαιτούνται για να συμπληρωθεί η συνολική ζητούμενη ποσότητα του είδους, ενώ στον τελευταίο μειοδότη (δηλαδή στον οικονομικό φορέα με την μεγαλύτερη τιμή κατακύρωσης) θα ανατεθεί όση ποσότητα απαιτείται για την συμπλήρωση της απαιτούμενης συνολικής ποσότητας. Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει, σε όσους μειοδότες απαιτηθεί προκειμένου να συμπληρωθεί η  συνολική ζητούμενη ποσότητα.

3. Στις ενδείξεις αποτελέσματος αναφέρεται ότι θα πρέπει να υπάρχει ένδειξη εγκυρότητας της εκτέλεσης της δοκιμασίας εκτός από την ένδειξη για θετικό ή αρνητικό, κάτι που αποκλείει αρκετά τέστ.

4. Η συσκευασία (kit) να φέρει πιστοποιητικό CE-IVD τουλάχιστον για επαγγελματική χρήση, με βάση την οδηγία 98/79/EC.

5. Να προσκομίζεται αποδεικτικό καταχώρησης του προϊόντος για κατ΄ εξαίρεση αυτοδιαγνωστική χρήση στην λίστα BfArM ή σε αντίστοιχη λίστα αρμόδιου φορέα άλλου κράτους ΕΕ. Αυτή η διαδικασία απαιτεί αρκετές μέρες για να ολοκληρωθεί. Σύμφωνα με πληροφορίες, μια μεγάλη ξένη εταιρεία, η Siemens έχει ήδη προχωρήσει πριν βγει η προκήρυξη στις διαδικασίες για την απόκτηση αυτού του αποδεικτικού.

6. Θα πρέπει να προκύπτει σχετική ευαισθησία ≥ 80% και σχετική ειδικότητα ≥ 99 % σε σύγκριση με μοριακή (RT-PCR) μέθοδο αναφοράς, στην οποία χρησιμοποιήθηκαν τουλάχιστον 100 θετικά μέχρι τον 33ο κύκλο και 200 αρνητικά δείγματα κατ’ αντιστοιχία σε ανάλυση που διεξήχθη από φορέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.