Οι εταιρείες Ξενοφών Γερμανός, ΑΝΑΤS, SWISS MED, MARVIFARM και ROCHE πέρασαν στη δεύτερη φάση του διαγωνισμού για την προμήθεια 10.000.000 self test. Οι τιμές που έκαναν προσφορά κυμαίνονται από 2,29 ευρώ μέχρι 4 ευρώ ανά τεμάχιο. Από τις παραπάνω εταιρείες, μόνο η Roche είναι παραγωγός και έχει το δικό της τεστ. Όλες οι άλλες είναι απλώς διανομείς.

Ποιές είναι οι πέντε εταιρείες

1.ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΞΕΝΟΦΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΣ. Ελληνική ΑΕ Εισαγωγική Εμπορική εταιρεία Ιατρικών Ειδών που δραστηριοποιείται στον χώρο των προμηθειών υγείας, προμηθεύοντας και νοσοκομεία, με προϊόντα, όπως τα φίλτρα τεχνητού νεφρού Ο Ξενοφών Γερμανός, μετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελλήνιου Συλλόγου Προμηθευτών Ιατρικών Ειδών (ΠΑΣΙΠΥΕ). Η προμήθεια αφορά  2.500.000 rapid διαγνωστικά τεστ με τη διαδικασία του selftesting, στην τιμή των 2,29€,  συνολικής αξίας 5.725.000,00€.

2. ΑΝΑΤS Ανώνυμη Εταιρεία Εμπορική-Φαρμακευτικών και Ιατροτεχνολογικών υλικών- Κατασκευαστική- Τεχνική-Βιομηχανική- Διαχείριση ακινήτων. Η ελληνική εταιρεία ΑΝATS έχει εμφανιστεί και αυτή σε προμήθειες νοσοκομείων, αλλά και φαρμακείων, κυρίως με προϊόντα, όπως οι ταινίες ζαχάρου. H εταιρεία είχε συμμετάσχει σε πρόσφατο διαγωνισμό του ΕΟΔΥ για τα 3 εκατ. rapid test. Ηπρομήθεια αφορά 1.000.000 rapid διαγνωστικά τεστ με τη διαδικασία του selftesting,  στην τιμή των 3,30€, συνολικής αξίας 3.300.000,00€.

3. SWISS MED ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Η εταιρεία Swiss Med, ιδρύθηκε μόλις στις 29 Σεπτεμβρίου του 2020 και στο ΓΕΜΥ εμφανίζεται στις 1/12/2020. Ιδιοκτήτης φαίνεται ο Δημήτρης Πιπερίδης. H εταιρεία είχε συμμετάσχει σε πρόσφατο διαγωνισμό του ΕΟΔΥ για τα 3 εκατ. rapid test. Η προμήθεια αφορά 3.000.000 rapid διαγνωστικά τεστ με τη διαδικασία του selftesting, στην εταιρεία  στην τιμή των 3,36€, συνολικής αξίας 10.080.000,00€.

4. ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ Β.ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (MARVIFARM). H φαρμακαποθήκη Marvifarm ιδρύθηκε το 1996 από τον Βασίλειο και Ανδρέα Μαραγκό και διανέμει φαρμακευτικά και παραφαρμακευτικά προϊόντα. Και αυτή είχε συμμετάσχει σε πρόσφατο διαγωνισμό του ΕΟΔΥ για τα 3 εκατ. rapid test. Η προμήθεια  αφορά 1.000.000 rapid διαγνωστικά τεστ με τη διαδικασία του selftesting, στην τιμή των 3,45€, συνολικής αξίας 3.450.000,00€.

5. ROCHE DIAGNOSTICS (HELLAS) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ. Η Roche Diagnostics, είναι μια από τις κορυφαίες εταιρείες του κλάδου των διαγνωστικών διεθνώς και διαθέτει προϊόντα υψηλής αξιοπιστίας. Είναι ενδιαφέρον ότι η Roche έδωσε την υψηλότερη τιμή (4 ευρώ) και μικρότερο αριθμό παραδοτέων τεμαχίων εντός του διαστήματος των επτά ημερών που προβλέπει η σύμβαση από ορισμένες εταιρείες πολύ μικρότερου μεγέθους που περιλαμβάνονται στην short list. Eιδικότερα, η προμήθεια αφορά 1.900.000 rapid διαγνωστικά τεστ με τη διαδικασία του selftesting, στην τιμή των 4€, συνολικής αξίας 7.600.000,00€

Οι πέντε προσωρινά ανάδοχοι καλούνται να υποβάλουν άμεσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, τα δικαιολογητικά που περιγράφονται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, για τη προμήθεια έως και δέκα εκατομμυρίων (10.000.000) ταχέων διαγνωστικών τεστ με τη διαδικασία του self-testing. Όπως αναφέρει ηπροκήρυξη, στην περίπτωση που μια εταιρεία δεν καλύψει το σύνολο της ποσότητας που ζητήθηκε, μπορεί να συνεργαστεί με κάποια άλλη ή άλλες εταιρείες.