Τα λειτουργικά προβλήματα που αντιμετωπίζει το ΓΝ «Αλεξάνδρα», τονίζουν με ερώτησή τους προς τον υπουργό Υγείας, βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ με επικεφαλής τον Ανδρέα Ξανθό, μετά από την επίσκεψη της Κ.Ο. ΣΥΡΙΖΑ εκεί και την αναλυτική ενημέρωση  από τους εργαζόμενους του.

Μεταξύ άλλων αναφέρεται ημα η αποδυνάμωση του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ)  του Νοσοκομείου, καθώς οι έξι μόνιμοι ειδικευμένοι γιατροί που είχαν προσληφθεί έχουν αποδεκατιστεί κατά το ήμισυ, λόγω μετακίνησης  γιατρών σε άλλα τμήματα ή νοσοκομεία.

Αυτό, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι τις  ημέρες που το ΓΝ «Αλεξάνδρα» εφημερεύει μέχρι τις 2.30 μ.μ. για παθολογικά και καρδιολογικά περιστατικά σηκώνει όλο το βάρος  της εφημερίας στην Αθήνα, δημιουργεί συνθήκες ασφυξίας, επισφάλειας και ταλαιπωρίας εργαζομένων και ασθενών.

Επιπλέον, είναι επείγουσα ανάγκη η ενίσχυση των τεχνολόγων  του Ακτινοδιαγνωστικού Τμήματος, το οποίο αδυνατεί λόγω υποστελέχωσης να ανταπεξέλθει με επάρκεια στο φόρτο εργασίας  και στις τρεις βάρδιες.

Έχει λήξει η θητεία του Επιστημονικού Συμβουλίου και δεν έχει προβλεφθεί παράταση της νόμιμης λειτουργίας του μέχρι τη διενέργεια αρχαιρεσιών, και εξ’ αιτίας της παραπάνω εκκρεμότητας, έχουν προκύψει σοβαρά προβλήματα συνεργασίας της Διοίκησης με τα επιστημονικά και συνδικαλιστικά όργανα του νοσοκομείου.

Ο αρμόδιος Υπουργός ερωτάται σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί προκειμένου να ενισχυθεί με ανθρώπινο δυναμικό το ΓΝ “Αλεξάνδρα” και ειδικότερα κρίσιμα  τμήματα όπως το  ΤΕΠ και το  Ακτινοδιαγνωστικό Τμήμα και εάν  προτίθεται να επανεξετάσει το μοντέλο εφημερίας των νοσοκομείων της 1ης ΥΠΕ.