Ο διεθνούς φήμης καθηγητής  Οικονομικών της Υγείας Michael Drummond, University of York, United Kingdom, μιλώντας στο πρόσφατο συνέδριο για το ΗΤΑ, τόνισε ότι η ανάλυση κόστους/QALY αποτελεί αφετηρία για συζητήσεις που αφορούν στην αξία μιας θεραπείας και είναι πολύ διαδεδομένη προσέγγιση στην Βορειοδυτική Ευρώπη, ενώ υπάρχει και η προσέγγιση της αξιολόγησης της προστιθέμενης (κλινικής) αξίας που υιοθετείται κυρίως από Γαλλία και Γερμανία. Για την αξιολόγηση των νέων γονιδιακών θεραπειών δεν χρειάζεται κάποια νέα προσέγγιση, ωστόσο οι Οργανισμοί ΗΤΑ πρέπει να εξετάσουν πολύ προσεκτικά πως θα αποζημιώσουν τις νέες γονιδιακές θεραπείες για σπάνιες ασθένειες. Σχετικά με αυτό, έχει προταθεί μία check list που περιλαμβάνει μια σειρά από κλινικούς, οικονομικούς και άλλους παράγοντες αξιολόγησης, και που θα μπορούσε να αποτελέσει μία βάση για την τελική απόφαση μιας γονιδιακής θεραπείας.  Και αυτό γιατί οι γονιδιακές θεραπείες δημιουργούν αβεβαιότητα όσον αφορά τόσο τη μακροπρόθεσμη αποτελεσματικότητα όσο και την ανθεκτικότητα. Είναι προτιμότερο οι πληρωτές να λαμβάνουν υπόψη μια ρύθμιση κατανομής κινδύνων βάσει απόδοσης, που συνδέει την πληρωμή με τη συσσωρευμένη γνώση σχετικά με την αποτελεσματικότητα της θεραπείας και την πληρωμή της όχι εκ των προτέρων αλλά σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα ή μερική αποζημίωση και ολική αποπληρωμή ανάλογη με τα αποτελέσματα.