Την Παρασκευή, 26 Μαρτίου 2021, ο ΣΦΕΕ και οι Γενικοί Διευθυντές 45 εταιρειών μελών του Συνδέσμου είχαν την ευκαιρία να συναντηθούν μέσω διαδικτυακής σύσκεψης με τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και υπεύθυνο για την Προώθηση του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής, Μαργαρίτη Σχοινά, σε μία εποικοδομητική συζήτηση. Κατά την διάρκεια των εισαγωγικών χαιρετισμών του, ο Πρόεδρος του ΣΦΕΕ,

Ολύμπιος Παπαδημητρίου, χαιρέτισε την Ευρωπαϊκή Φαρμακευτική Στρατηγική και υπερθεμάτισε την ανάγκη δημιουργίας ενός Υψηλού Επιπέδου Φόρουμ για Πρόσβαση στην Καινοτομία με τη συμμετοχή όλων των βασικών εμπλεκομένων μερών, για την ανάπτυξη καινοτόμων και συνεργατικών μοντέλων προς επίλυση θεμάτων που άπτονται της πρόσβασης και των ελλείψεων σε φάρμακα και σχετικό εξοπλισμό. Κλείνοντας, σημείωσε ότι ο ελληνικός φαρμακευτικός τομέας βρισκόταν στον πυρήνα της δημοσιονομικής πολιτικής περιστολής καθ΄ όλη την διάρκεια των χρόνων της κρίσης, ενόσω η εν μέρει μόνο εφαρμογή διαρθρωτικών αλλαγών στον υγειονομικό τομέα κατέστησαν την ανάγκη για προβλεψιμότητα και σταθερότητα πιο ουσιώδη από ποτέ. Στα καταληκτικά συμπεράσματά του, ο κ. Σχοινάς έδωσε λεπτομερείς και χρήσιμες πληροφορίες περί της άνευ προηγουμένου αρωγής που πρόκειται να λάβει η Ελλάδα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω των προγραμμάτων NextGeneration EU και ιδιαίτερα του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και του 4ου Προγράμματος Υγείας ΕΕ, για την ενίσχυση της οικονομικής της ανάκαμψης και του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης. Σε συνέχεια της ομιλίας του κ. Σχοινά, κατά την συνεδρία των Ερωτήσεων & Απαντήσεων με τους Γενικούς Διευθυντές, συζητήθηκαν θέματα όπως οι τρόποι με τους οποίους η Ελληνική Φαρμακευτική Βιομηχανία μπορεί να ενισχύσει την καινοτομία, να προσελκύσει τα κονδύλια της ΕΕ και να αποκτήσει πιο ισχυρή φωνή στην ΕΕ.