Η Κεντρική Κλινική Αθηνών, με αποκλειστικό σκοπό να συμβάλλει στην αντιμετώπιση της εξαιρετικά απαιτητικής  υγειονομικής κατάστασης που έχει δημιουργηθεί στην χώρα μας, εκπροσωπούμενη από τον Πρόεδρο ΔΣ κ. Γεώργιο Παπαγιαννόπουλο, πήρε την πρωτοβουλία να αποστείλει επιστολή προς τον Πρωθυπουργό της χώρας, το περιεχόμενο της οποίας  συνοψίζεται στα εξής :

Η Κλινική θεωρεί ότι η επιστράτευση των ιδιωτών ιατρών, είναι ένα μέτρο αλυσιτελές, που ουσιαστικά στοχοποιεί  τον Ιδιωτικό Τομέα Υγείας, καθώς οι εναπομείναντες ιατροί που εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα, ελάχιστα μπορούν να συνδράμουν προκειμένου να βελτιωθεί η λειτουργία του ΕΣΥ, απομακρυνόμενοι από το υφιστάμενο εργασιακό τους περιβάλλον.

Αντί αυτού, η Κεντρική Κλινική Αθηνών, θεωρεί ότι θα ήταν πολύ πιο αποδοτικό και αποτελεσματικό η Πολιτεία να προβεί σε  συγκεκριμένη “Ανάθεση Έργου” προς τον Ιδιωτικό Τομέα παροχής Υπηρεσιών Υγείας, αντί να του στερεί μέρος του επιστημονικού προσωπικού του σε μια ιδιαίτερα δύσκολη συγκυρία. H Κεντρική Κλινική Αθηνών, είναι σε θέση να λειτουργήσει ως τραυματιολογικό κέντρο, καθώς διαθέτει ογδόντα ορθοπεδικούς χειρουργούς (καθώς και ιατρούς όλων των υποστηρικτικών ειδικοτήτων), έντεκα χειρουργικές αίθουσες και οκτώ κλίνες ΜΕΘ, με αντίστοιχο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό. Αντίστοιχο έργο θα μπορούσε να ανατεθεί και σε άλλες ιδιωτικές Κλινικές της Αθήνας και της χώρας γενικότερα, με αποτέλεσμα την ενίσχυση, για όσο χρειασθεί, των Δημοσίων Νοσοκομείων. Μέσω αυτής της συντεταγμένης και στοχευμένης «Ανάθεσης Έργου», η δραστηριότητα της Κεντρικής Κλινικής Αθηνών, θα μπορούσε να αποφορτίσει προσωρινά ένα μεγάλο Νοσοκομείο της Αθήνας, (όπως π.χ. το ΚΑΤ ή ο Ευαγγελισμός).