Τελικώς αποσύρθηκε η διάταξη για διεξαγωγή και καταγραφή αποτελεσμάτων rapid test στα φαρμακεία, μετά τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν, αλλά και τα ποικίλα προβλήματα που εγκυμονούσε η συγκεκριμένη διάταξη, τόσο για τη δημόσια υγεία όσο και για την καταγραφή των αποτελεσμάτων. Ο Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας Β. Κοντοζαμάνης τόνισε πάντως ότι το νομοσχέδιο επιτρέπει την πώληση των rapid test στα φαρμακεία και πρόσθεσε ότι μετά την αγορά των rapid test, οι πολίτες θα μπορούν να κάνουν το τεστ «στον γιατρό τους».

Αναφορικά με τα self-tests, απεσύρθη  η διάταξη που ανέφερε ότι ο κατασκευαστής θα μπορεί να κατέχει ειδική ή κατά παρέκκλιση έγκριση διάθεσης και έναρξης χρήσης τους στην αγορά από την αρμόδια αρχή άλλου κράτους μέλους της ΕΕ, εφόσον το εν λόγω κράτος μέλος έχει θεσπίσει αντίστοιχες προδιαγραφές. Στην τελική διατύπωση προβλέπεται πως ο κατασκευαστής θα μπορεί να λάβει έγκριση και από τον ΕΟΦ «σύμφωνα με προδιαγραφές που θεσπίζει ο ίδιος (ΕΟΦ) ως αρμόδια αρχή εφόσον ο κατασκευαστής έχει έδρα στην ελληνική επικράτεια ή ο θέτων το προϊόν έχει λάβει τέτοια έγκριση». Τέλος, αποσύρεται πλήρως η υποχρέωση του ΕΟΦ να διατηρεί μητρώο self-tests με έγκριση κυκλοφορίας από αρμόδιες αρχές άλλων κρατών μελών της ΕΕ, προβλέποντας μόνο την έγκριση διάθεσης και έναρξης χρήσης τους στην Ελλάδα.