Τον Μάρτιο η Ειδική Ομάδα Προληπτικών Υπηρεσιών των Η.Π.Α. (USPST) εισήγαγε νέες κατευθυντήριες γραμμές που μείωσαν την ηλικία των ενηλίκων καπνιστών που πρέπει να κάνουν προσυμπτωματικό έλεγχο για καρκίνο του πνεύμονα από 55 σε 50 έτη. Επίσης μειώθηκαν και τα έτη καπνίσματος μετά τα οποία είναι απαραίτητες οι προληπτικές εξετάσεις.

Οι νέες οδηγίες του USPST επιτρέπουν την συστηματική παρακολούθηση περισσοτέρων ατόμων για πιθανή ένδειξη καρκίνου του πνεύμονα, αλλά δυστυχώς ακόμα και σήμερα πολλοί άνθρωποι αμεελούν  τις προληπτικές αυτές εξετάσεος, με αποτέλεσμα στις περισσότερες περιπτώσεις που διαγιγνώσκεται ο καρκίνος, να βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο.

Ο προσυμπτωματικός έλεγχος με αξονική χαμηλής δόσης ακτινοβολίας είναι κρίσιμης σημασίας για την έγκαιρη ανίχνευση και διάγνωση του καρκίνου του πνεύμονα. Εάν ο καρκίνος διαγνωστεί σε αρχικό στάδιο, αυτό επιτρέπει στον ασθενή να έχει περισσότερες διαθέσιμες επιλογές θεραπείας και να αυξήσει την πιθανότητα ύφεσης.