Σύμφωνα με ερώτηση που κατατέθηκε χθες στη Βουλή, υπάρχει ικανός αριθμός συγκεκριμένων περιπτώσεων υποψηφίων γιατρών που έχουν καταγγείλει τον τρόπο που έχουν συσταθεί οι πίνακες συγκεντρωτικής και αναλυτικής αναμοριοδότησης υποψηφίων, με αποτέλεσμα τη λανθασμένη μοριοδότηση ή αναμοριοδότηση τους. Ειδικότερα, έχουν βρεθεί εκτός πινάκων γιατροί με περισσότερα μόρια και εντός πινάκων ιατροί με ψευδείς δηλώσεις.

Ως γνωστόν, η Γραμματεία Συμβουλίων Κρίσης και Επιλογής Ιατρών των Υγειονομικών Περιφερειών ανά την Ελλάδα είναι υπεύθυνη για τους πίνακες μοριοδότησης και αναμοριοδότησης των υποψήφιων ιατρών ανά ειδικότητα. Σύμφωνα με την κατατεθείσα ερώτηση: «Εντύπωση δημιουργεί ότι ο Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας Β. Κοντοζαμάνης με την από Αριθ. Πρωτ. Υπουργείου Υγείας Γ4α/Γ.Π.77819/2019, Αριθ. Πρωτ. παραλαβής 1η κ 2η ΥΠΕ Γραμματεία Κοινών Συμβουλίων Κρίσης 446, 23.06.2020 Υπουργική του Απόφαση προς το Συμβούλιο Κρίσης της 1ης ΥΠΕ και 2ης ΥΠΕ έδινε εντολή σε αυτό να επαναλάβει “νόμιμα αυτή τη φορά” την προγενέστερη χρονικά κρίση θέσεων Χειρουργών Θώρακος. Η απόφαση αυτή του κ. Κοντοζαμάνη από τον Ιούνιο του 2020 δεν έχει ακόμα εκτελεστεί. Απεναντίας όχι απλά δεν έγινε επαναπραγματοποίηση της παλαιάς κρίσης, αλλά πραγματοποιήθηκε καινούργια κρίση με αμφίβολα και αυτήν την φορά αποτελέσματα. Αναρωτιέται λοιπόν κανείς αν έχουν τηρηθεί όλες οι νόμιμες διαδικασίες, αν έχουν μοριοδοτηθεί με τον σωστό και νόμιμο τρόπο οι υποψήφιοι ιατροί και αν έχουν αποκλειστεί οι υποψήφιοι που δεν τηρούσαν τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία δικαιολογητικά».