Όπως είχε αναφέρει ο Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας Βασίλης Κοντοζαμάνης στη Βουλή, το Ελεγκτικό Συνέδριο ενέκρινε την προμήθεια 9,4 εκατομμυρίων self tests από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Ειδικότερα, με την υπ’ αριθμόν 109/2021 πράξη του Στ΄ κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου οι πέντε συμβάσεις της ΓΓΠΠ είναι νόμιμες και η προμήθεια των self tests μπορεί να προχωρήσει. Το κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου συνήλθε σε διαδικτυακή τηλεδιάσκεψη, μέσω της υπηρεσιακής διαδικτυακής πλατφόρμας e-presence.gov.gr, στις 31 Μαρτίου 2021. Αντικείμενο του ελέγχου ήταν η διαδικασία ανάθεσης και των πέντε σχεδίων σύμβασης για την προμήθεια των 9,4 self test. Σύμφωνα με την απόφαση το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε «ότι δεν κωλύεται η υπογραφή των ελεγχομένων πέντε (5) σχεδίων σύμβασης για την προμήθεια από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη 9.400.000 ταχέων διαγνωστικών του κορονοϊού SARSCoV-2 τεστ με τη διαδικασία του self-testing».