Νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Εταιρείας Αντιρευματικού Αγώνα ( ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α) προέκυψε μετά τις εκλογές της εταιρείας που πραγματοποιήθηκαν στις 4 Απριλίου 2021 για την χρονική περίοδο 2021-2023.

Η σύνθεση του νέου Δ.Σ είναι:

Πρόεδρος: Αθανασία Παππά

Αντιπρόεδρος: Αικατερίνη Τσεκούρα

Γεν. Γραμματέας: Κωνσταντίνα Μάλλιου

Ειδ. Γραμματέας: Αικατερίνη Ρούστα

Ταμίας: Αικατερίνη Αντωνοπούλου

Μέλη: Ευαγγελία Οικονομούλα, Ανδρομάχη Σαλαμαλίκη

Αναπλ. Μέλος: Άρτεμις Μαργαρίτη