Σε έγκριση του viloxazine, ενός φαρμάκου για την  αντιμετώπιση της διαταραχής ελλειμματικής προσοχής –υπερκινητικότητας σε παιδιά 6 έως 17 ετών, προχώρησε ο FDA.  Το νέο φάρμακο, έχει μορφή κάψουλας και λαμβάνεται καθημερινά, ενώ σε αντίθεση με άλλα φάρμακα για τη ΔΕΠΥ, δεν είναι διεγερτική ουσία καθιστώντας πιο δύσκολη την κατάχρηση. Αναπτύχθηκε από την Supernus Pharmaceuticals στο Rockville, και φέρει προειδοποίηση για πιθανές αυτοκτονικές σκέψεις και συμπεριφορές, που συνέβησαν σε λιγότερο από 1% των εθελοντών σε έρευνες για το φάρμακο. Σε μεγάλη έρευνα τελικού σταδίου που χρηματοδοτήθηκε από την Supernus, 477 παιδιά 6 έως 11 ετών έλαβαν το φάρμακο για 6 εβδομάδες. Η έλλειψη προσοχής και η υπερκινητικότητα μειώθηκαν κατά 50% σε σύγκριση με την ομάδα placebo. To  viloxazine, βοήθησε στη μείωση των συμπτωμάτων σε ορισμένους εθελοντές εντός μιας εβδομάδας.