Η Ελληνική Φαρμακοβιομηχανία DEMO ΑΒΕΕ στα πλαίσια της συνεχούς ανάπτυξής της, διευρύνει το χαρτοφυλάκιό της στην Ιδιωτική αγορά, ενισχύοντας περαιτέρω την παρουσία της με νέες, από του στόματος χορηγούμενες θεραπείες. Παράλληλα συνεχίζει να επεκτείνει το χαρτοφυλάκιο της και στην κατηγορία των συμπληρωμάτων διατροφής και των ιατροτεχνολογικών προϊόντων, επιλέγοντας πάντα αποτελεσματικά προϊόντα υψηλών προδιαγραφών ποιότητας και ασφάλειας.

Στα πλαίσια αυτά, η DΕΜΟ ΑΒΕΕ με την κυκλοφορία του σκευάσματος ταδαλαφίλης 5mg ολοκλήρωσε τη σειρά των φαρμακευτικών σκευασμάτων της κατηγορίας, σε συνέχεια των σκευασμάτων ταδαλαφίλης 10mg & 20mg. Η ταδαλαφίλη αποτελεί μια ευρέως καθιερωμένη και καλώς τεκμηριωμένη δραστική ουσία σε θέματα στυτικής δυσλειτουργίας.

Η DΕΜΟ ΑΒΕΕ ξεκίνησε αμέσως την επιστημονική ενημέρωση της ιατρικής κοινότητας για το νέο της σκεύασμα, παράλληλα με την ενημέρωση και των φαρμακοποιών. Προτεραιότητα και δέσμευσή μας παραμένει πάντοτε ο ασθενής και ο σωστά επιστημονικά ενημερωμένος ιατρός και φαρμακοποιός.